Wiedza na temat majątku przyszłego kontrahenta, wspólnika, lub dłużnika jest bezcenna.


Skuteczny proces windykacji opiera się w dużej mierze na wiedzy dotyczącej majątku dłużnika. Aby ograniczyć ryzyko związane ze współpracą na dużą skalę z przyszłym kontrahentem lub wspólnikiem warto zweryfikować jego majątek. 

Proponowany zakres wywiadu gospodarczego zaspokaja potrzebę informacji gospodarczej w większości przypadków, wspomaga procesy windykacji, pozwala uniknąć lub ogranicza ryzyko biznesowe związane z inwestycjami bądź współpracą z nowymi odbiorcami. 

Poszukiwanie majątku obejmuje:

  1. Ustalenie aktualnych danych tele-adresowych 

  2. Ustalenie niezbędnych identyfikatorów (NIP, PESEL, REGON, KRS)

  3. Ustalenie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, których podmiot jest właścicielem lub współwłaścicielem

  4. Ustalenie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości zbytych w okresie 5 ostatnich lat

  5. Ustalenie udziałów podmiotu w spółkach prawa handlowego oraz weryfikacja zajmowanych stanowisk w zarządach spółek prawa handlowego.

  6. Ustalenie ruchomości podmiotu (samochody, motocykle etc)

  7. Ustalenie wierzytelności należnych podmiotowi, które są zabezpieczone na nieruchomości i egzekwowane przez komornika na rzecz podmiotu

 

Zlecenie poszukiwania majątku nie musi dotyczyć sprawy prowadzonej przez Kancelarię Mediator.

Najlepsi na Oferteo w 2018

Zamów raport majątkowy lub zapytaj o szczegóły.  

Napisz do nas lub zadzwoń w celu złożenia zlecenia. 

email: biuro@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25