Reprezentacja Dłużnika w Procesie Egzekucyjnym


Kancelaria Mediator zajmuje się ochroną praw dłużników w procesie egzekucji komorniczej. Celem właściwej reprezentacji w procesie egzekucyjnym jest weryfikacja zgodności z prawem czynności egzekucyjnych oraz właściwa reakcja w przypadku ich naruszenia przez komornika lub wierzyciela, na którego rzecz toczy się postępowanie egzekucyjne.

W ramach reprezentacji w procesie egzekucyjnym Kancelaria oferuje następujące działania:

- wnoszenie uzasadnionych skarg na czynności komornicze,

- wnoszenie pozwów przeciwegzekucyjnych opozycyjnych oraz ekscydencyjnych (w imieniu dłużnika, oraz w imieniu osoby trzeciej której prawa zostały naruszone).

 

WAŻNE INFORMACJE PRAWNE:

Kodeks postępowania cywilnego obok trzech zasadniczych rodzajów powództw w procesie cywilnym przewiduje powództwa stricte dotyczące postępowania egzekucyjnego, umożliwiające podjęcie przez dłużnika bądź osobę trzecią merytorycznej obrony przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji. Powództwa przeciwegzekucyjne uznawane są za powództwa o ukształtowanie prawa.

Instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dłużnikowi bądź też osobie trzeciej merytorycznej obrony przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji, zwłaszcza w świetle ogólnego zakazu badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym przez organ egzekucyjny. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych: powództwo opozycyjne do wytoczenia którego legitymowany jest dłużnik oraz powództwo ekscydencyjne do wytoczenia którego legitymowana jest osoba trzecia której prawa zostały naruszone.

 

ANALIZA DOKUMENTÓW NIC NIE KOSZTUJE – Zapraszamy do współpracy.

 

Napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 3 dni.

email: strefadluznika@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25