Powierz nam swoją sprawę - skorzystaj z wieloletniego doświadczenia.


​Odzyskanie pieniędzy za wykonaną pracę czy sprzedany towar to często ogromny problem. Trudności związane z prowadzeniem procesu windykacji we własnym imieniu są dla nas oczywiste - brak czasu, koszty, strach o utratę kontrahenta, niepewność co do właściwości podejmowanych działań. Ponadto dłużnicy stosują wszelkie metody, by unikać zapłaty – nie odbierają korespondencji, przedłużają procesy, ukrywają majątek.

Od 2006 roku proponujemy klientom rozwiązania, które nie ograniczają się do tego, co najprostsze, czyli pozew i egzekucja. Angażujemy się w postępowania upadłościowe, karne czy podatkowe przeciwko dłużnikom. Skutecznie dochodzimy roszczeń od członków zarządów, skutecznie stosujemy procedury zaradcze np. skarga pauliańska lub procedura zabezpieczenia majątku dłużnika przed uprawomocnieniem się tytułu wykonawczego. Ponadto weryfikujemy stan majątku dłużnika przed wszczęciem procesu windykacji, co w oczywisty sposób pomaga w optymalizacji strategii i kosztów dochodzenia należności od Państwa dłużników.

Powierz nam przeprowadzenie pełnego procesu windykacji Twojej należności w oparciu o etapy :

- wywiad gospodarczy

- windykacja polubowna

- windykacja bezpośrednia

- windykacja sądowa

- windykacja egzekucyjna

- windykacja karna

Wszelkie poniesione koszty windykacji *(dotyczy dłużników - przedsiębiorców) i postępowań sądowych oraz egzekucyjnych docelowo obciążają dłużnika.

Najlepsi na Oferteo w 2018

Windykacja 100% na koszt dłużnika – zapytaj o szczegóły.  

Napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 3 dni.

email: biuro@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25