Stwórz w swojej firmie zewnętrzny i pełny dział obsługi wierzytelności.


Dział windykacji należności w każdym przedsiębiorstwie aby mógł być uznany za pełny powinien dysponować potencjałem umożliwiającym realizację procesu windykacji na etapie wczesnego przeterminowania należności (do 30 dni), przeterminowania należności powyżej 30 dni (windykacja zdalna i bezpośrednia), procesu sądowego, procesu egzekucji komorniczej, oraz w niektórych przypadkach procesu karnego. Do realizacji każdego z etapów potrzebni są wykwalifikowani fachowcy, windykatorzy telefoniczni, windykatorzy terenowi, radca prawny, komornik sądowy (współpraca), oraz adwokat w zakresie postępowań karnych. Tymczasem 73% firm w Polsce pomimo ogromnego wzrostu rynku windykowanych wierzytelności nie korzysta ze wsparcia  

Proponujemy Państwu alternatywę do własnego działu windykacji w postaci outsourcingu windykacyjnego z wykorzystaniem naszego potencjału zapewniającego Państwu realizację zleceń w oparciu o wszystkie etapy windykacji należności.   

WIRTUALNY PRACOWNIK 

Przedstawiamy Państwu do dyspozycji pracownika kancelarii, na zasadzie outsourcingu pracowniczego, którego zadaniem będzie realizacja w imieniu klienta i na jego rzecz zadań windykacyjnych (zgodnie z ustalonym schematem czynności) we wczesnym stadium przeterminowania należności.

Otrzymujecie Państwo:

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI POLUBOWNA/PRZEDSĄDOWA

Kolejny etap postępowania windykacyjnego w stosunku do klientów którzy nie uregulowali należności pomimo działań pracownika wirtualnego/wewnętrznego działu windykacji klienta.

Na tym etapie rozpoczynamy działania w imieniu działu windykacji Kancelarii Mediator na rzecz klienta. Maksymalny czas trwania czynności na tym etapie wynosi 30 dni. Bezpośrednim celem windykacji polubownej/przedsądowej jest wyegzekwowanie należności od dłużnika w całości, lub wypracowanie satysfakcjonującego dla klienta porozumienia które jednocześnie będzie możliwe do spełnienia dla dłużnika. Niezwykle istotnym elementem pracy działu windykacji na etapie polubownym jest zabezpieczanie należności dodatkowymi dokumentami takimi jak uznania długu, ugody, weksle, umowy przystąpienia do zobowiązania osób/podmiotów trzecich, cesje praw majątkowych dłużnika na rzecz zaspokojenia zobowiązań etc. 

Czynności obejmują: 

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI SĄDOWA I EGZEKUCJA KOMORNICZA

Postępowanie sądowe jest konsekwencją niewyegzekwowania należności od dłużnika w toku postępowania przedsądowego. Pomimo skierowania pozwu do właściwego sądu, nie przerywamy czynności celem wyegzekwowania należnych świadczeń w drodze postępowania polubownego. Naszym zadaniem jest uświadomienie dłużnikowi dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem orzeczenia sądowego, a w przypadku braku współpracy, konieczności spłaty wierzytelności głównej wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W trybie postępowania sądowego i egzekucyjnego reprezentujemy Klientów podczas całego procesu, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju. Zakończone sukcesem postępowanie sądowe pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności i jest podstawą prawną do egzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej i obejmuje:

WINDYKACJA KARNA

Proces windykacji należności w oparciu o dyspozycje Kodeksu Karnego wdrażamy w szczególnych przypadkach, wszędzie gdzie dłużnik wyczerpał znamiona czynu zabronionego. Reprezentacja klientów na tym etapie obejmuje :

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OUTSOURCINGU PROCESU WINDYKACJI

Najlepsi na Oferteo w 2018

Napisz do nas lub zadzwoń – wspólnie przeprowadzimy audyt działu windykacji i zaproponujemy rozwiązanie.

email: jacek.kosmalski@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25