Roszczenia odszkodowawcze


Reprezentujemy osoby i podmioty poszkodowane w wyniku zdarzeń losowych komunikacyjnych, w rolnictwie, w zakładzie pracy, w skutek błędów lekarskich oraz oferujemy dopłaty do uzyskanych już odszkodowań.

 

ANALIZA DOKUMENTÓW NIC NIE KOSZTUJE – W 7 DNI DOPŁACIMY CI ZANIŻONĄ WARTOŚĆ ODSZKODOWANIA 

 

Napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 3 dni.

email: odszkodowania@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25

 

Czego powinien oczekiwać każdy poszkodowany:

Pragniemy uświadomić Państwu, iż celem ubezpieczenia jest objęcie poszkodowanego pełną ochroną na wypadek zdarzenia, w którym osoba posiadająca umowę ubezpieczenia jest sprawcą nieszczęścia. Innymi słowy, każdy ubezpieczony powinien mieć poczucie bezpieczeństwa związane z ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia powstałego w wyniku jego działania. Z kolei dla osób poszkodowanych powinno to stanowić gwarancję należytego zadośćuczynienia z tytułu poniesionych strat niematerialnych oraz wyrównania szkody powstałej w majątku.

Wszelkie straty wynikające z danego zdarzenia losowego, którego jesteśmy ofiarą powodują powstanie roszczenia odszkodowawczego.

A kosztów jest wiele:
• leczenie i rehabilitacja (włącznie z wszelkimi kosztami takimi jak : medykamenty, sprzęt niezbędny do leczenia i rehabilitacji, koszty wizyt lekarskich wraz z kosztami dojazdu, itd.),
• koszty związane z opieką nad poszkodowanym przez osoby trzecie,
• w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu niejednokrotnie należna jest poszkodowanemu renta lub rekompensata kosztów przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu
• w przypadku śmierci osoby będącej żywicielem rodziny, rodzinie należna jest renta,
• w każdym przypadku należne jest poszkodowanemu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i za cierpienia fizyczne i psychiczne,
• bezwzględnie należna jest poszkodowanemu naprawa lub odkupienie wszystkich rzeczy uszkodzonych w wyniku zdarzenia (np. laptopów, ubrań,) zgodnie z wartością zniszczonych rzeczy,

Pragniemy podkreślić swoją gotowość do kompleksowego reprezentowania Państwa interesów przed podmiotami zobowiązanymi (sprawca/ubezpieczyciel) oraz przed sądami w trudnym czasie leczenia, lub naprawy wyrządzonej krzywdy.