Restrukturyzacja należności


Restrukturyzacja długów polega na umorzeniu części zobowiązań i np. ich konsolidacji, wydłużeniu okresu spłaty zobowiązania, zawieszeniu na pewien czas spłaty rat, udzieleniu nowego kredytu na spłatę poprzedniego. Celem wymienionych czynności jest spłata zobowiązań osoby zadłużonej w możliwie najkrótszym czasie przy zachowaniu płynności finansowej.

Kolejną korzyścią z restrukturyzacji jest rzetelna analiza każdego zobowiązania pod kątem poprawności naliczonych kwot, terminów przedawnienia lub sposobu księgowania wcześniejszych wpłat dłużnika. Często mamy do czynienia z przypadkami naruszenia przez wierzycieli przepisów prawa we wspomnianym zakresie.

Ważną kwestią jest alokacja komunikacji z wierzycielami i ich pełnomocnikami (windykator, sąd, komornik). Będąc reprezentowanym w procesie restrukturyzacji wszelka komunikacja listowna i telefoniczna prowadzona jest w imieniu dłużnika przez pełnomocnika.

O restrukturyzację zadłużenia dłużnik powinien postarać się już w momencie pojawienia się pierwszych przesłanek dotyczących zagrożenia jego płynności finansowej. Unikanie kontaktu z wierzycielami może doprowadzić jedynie do rozpoczęcia windykacji względem dłużnika oraz kosztownych procedur sądowo-egzekucyjnych, zwiększających w sposób istotny kwoty zobowiązań. Jeśli zobowiązania już zostały zasądzone i/lub toczą się egzekucje z tych wyroków to formalnie nie stanowi to przeszkody przed wszczęciem procesu restrukturyzacji.
W dużym uproszczeniu - wszelkie należności bez względu na etap postępowania na jakim się znajdują podlegają restrukturyzacji, jej sukces natomiast to już inna kwestia.

Mówimy o procesie oddłużenia osób fizycznych, przedsiębiorców i spółek prawa handlowego w oparciu o negocjacje i porozumienia obejmujące weryfikację zobowiązań. Ale również pośrednictwo w pozyskaniu finansowania lub konsolidacji zobowiązań kredytowych, a celem całego procesu jest redukcja zadłużenia umożliwiająca spłatę należności wobec swoich wierzycieli.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 14 dni.

e-mail: restrukturyzacja@kwmediator.pl

tel.: 76 723 77 25