Upadłość


Kancelaria Mediator oferuje pomoc pod kątem analizy majątkowej, oraz spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości spółki prawa handlowego lub upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentujemy dłużnika w procesie upadłości na każdym jej etapie. Przygotowujemy projekty propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym.

 

WAŻNE INFORMACJE PRAWNE:

 

Najważniejszą przesłanką do ogłoszenia upadłości prowadzonego przedsiębiorstwa jest jego trwała niewypłacalność wobec wierzycieli. W przypadku jej wystąpienia termin na złożenie wniosku o upadłość wynosi 14 dni.

Instytucja upadłości ma służyć zabezpieczeniu interesów wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, dlatego też ustawa wymienia osoby zobowiązane do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli.


 

Napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek.

e-mail: strefadluznika@kwmediator.pl

tel.: 76 723 77 25