Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego


Jeżeli płacisz/płaciłeś w związku z kredytem hipotecznym składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wiedz, że możesz je odzyskać w całości. 

Proponujemy:

Pełny proces dochodzenia zwrotu składek za UNWW bez zaliczek, opłat przygotowawczych czy kosztów adwokackich płatnych z góry. Wymienionymi kosztami obciążymy bank. (zapytaj o szczegóły) 

 

 

 

ANALIZA DOKUMENTÓW NIC NIE KOSZTUJE – Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z regulaminem – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7dni.

email: chf@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25

 

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) przy kredycie hipotecznym CHF - o co chodzi? ⬇️

Bankowcy z powodu własnych limitów oraz regulacji nadzoru finansowego zawsze mieli obowiązek domagać się od potencjalnych kredytobiorców przynajmniej 20-procentowego wkładu w kredyt. Jednak duża część klientów nie miała własnych oszczędności albo wolała je przeznaczyć na wyposażenie lub remont kupowanego mieszkania. Bankowcy podsuwali im właśnie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Działa ono w ten sposób, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za np. 20 % długu klienta. Gdyby ów klient nie spłacał kredytu i bank wypowiedział mu umowę, to 80 % wierzytelności bankowcy mogliby ściągać bezpośrednio od klienta, a pozostałą część musiałby zapłacić im ubezpieczyciel i taki stan rzeczy powinien trwać do momentu spłaty przez kredytobiorcę zobowiązania kredytowego do poziomu kwoty głównej 80% jej wartości ... w złotówkach !

Ponadto istnieje pogląd, że UNWW nie jest ubezpieczeniem z definicji. Ubezpieczenie powinno być umową wzajemną - jedna strona płaci składkę, a w zamian druga strona udziela jej ochrony ubezpieczeniowej. Tymczasem w UNWW układ jest inny: klient płaci składki, ale ubezpieczonym i uposażonym jest bank. To bank jest stroną umowy, i to on inkasuje korzyści wynikające z ochrony. Dodatkowo zdarza się że składka pobierana przez bank trafia do ubezpieczyciela tylko w części, zasilając w pozostałej części kasę banku. 

Sądy nie pozostawiają złudzeń bankom - Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego jest nielegalne.