Mam kredyt CHF – od czego zacząć 

Mam kredyt CHF – co należy zrobić?

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na przeprowadzenie procesu „odfrankowienia” Waszej umowy kredytowej prosimy o zachowanie poniższych instrukcji i stosowanie się do wskazówek, co uprości nam współpracę.

I

Dokumenty:

Musimy zacząć od wstępnej analizy Państwa umowy kredytowej więc w pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:


1) umowa o kredyt hipoteczny 
2) regulamin - jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany np. „Częścią Ogólną Umowy” lub Ogólnymi Warunkami Udzielania Kredytu) jeżeli nie posiadacie Państwo regulaminu – należy zwrócić się do swojego banku (infolinia) z prośbą o udostępnienie dokumentu obowiązującego w czasie kiedy zawieraliście Państwo umowę
3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy, oraz zmiany regulaminu) wraz z ostatnim (jakimkolwiek) pismem z banku 

Skany dokumentów prosimy przesłać na adres chf@kwmediator.pl i prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na dedykowany e-mail. Możecie Państwo również dostarczać nam dokumenty pocztą tradycyjną w postaci kserokopii.

II

Analiza:

Po przesłaniu nam skanów dokumentów prosimy cierpliwie czekać na kontakt z naszej strony - odezwiemy się w formie e-mail. W naszej wiadomości otrzymają Państwo informację dotyczącą możliwości procesowych w Państwa sprawie.

Czas który jest nam potrzebny, przy założeniu że przesłaliście nam Państwo dokumentację zgodnie z załączoną instrukcją, wynosi do 7 dni roboczych (zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu oceny umowy ze względu na jej indywidualny charakter).

Wstępna analiza umowy jest bezpłatna.

III

Umowa + dokumenty finansowe:

W przypadku pozytywnej oceny możliwości procesowych w Państwa sprawie przesłany zostanie Państwu, wraz z informacją o możliwościach procesowych, załącznik określający wynagrodzenie Kancelarii oraz koszty konieczne i zasady ich rozliczania. Po zaakceptowaniu warunków finansowych (odpowiedź e-mail) sporządzimy dla Państwa umowę i prześlemy ją w formie „do podpisu” na Państwa adres e-mail wraz z gotowym do uzupełnienia wnioskiem o wydanie niezbędnych zaświadczeń z banku.

Zaświadczenia są płatne a wysokość opłat określa tabela opłat i prowizji obowiązująca w Państwa banku.

IV

Analiza korzyści finansowych:

Po dostarczeniu dokumentów finansowych wykonamy dla Państwa precyzyjną analizę korzyści finansowych uwzględniającą również prawno-ekonomiczny skutek aneksów (m.in. wprowadzających: odroczenia spłat, wakacje kredytowe, prowizje za odroczenia spłat).

Otrzymacie Państwo raport dotyczący Państwa umowy określający wartość dokonanej nadpłaty na rzecz banku, oraz przybliżoną (hipotetyczną) wartość o jaką Państwa kredyt zostanie pomniejszony po ponownym przeliczeniu wskutek „odfrankowienia”.

V

Dalsze czynności + koszt procesu:

Wzywamy bank do uznania Państwa roszczeń, w przypadku braku reakcji lub odmowy uznania Państwa roszczeń kierujemy pozew do sądu właściwego dla siedziby oddziału banku w którym podpisaliście Państwo umowę.

Na tym etapie „przewidywany koszt procesu” jest doprecyzowany (koszt procesu uzależniony jest od wartości wyliczonej nadpłaty, zgodnie z normami zawsze będzie taki sam dla określonej wartości np.

dla przedmiotu sporu o wartości do 10000 zł:

– koszty zastępstwa prawnego wynoszą 1800 zł + Vat, opłata sądowa (wpis) 5% wartości przedmiotu sporu - nie więcej niż 1000 zł, opłata od pełnomocnictwa 17 zł

dla przedmiotu sporu o wartości powyżej 10000 zł do 50000 zł

– koszty zastępstwa prawnego wynoszą 3600 zł + Vat, opłata sądowa (wpis) 5% wartości przedmiotu sporu - nie więcej niż 1000 zł, opłata od pełnomocnictwa 17 zł

Koszty dotyczące kolejnych instancji (w przypadku ich wystąpienia) rozliczone będą po zakończeniu sprawy. 


 

Ważne !

Koszty o których mowa wyżej w przypadku wygrania procesu zwracane są przez bank, innymi słowy inwestujecie je Państwo zakładając sprawę – ale zwracane są w 100% na Państwa rzecz po uzyskaniu wyroku.

 

VI

Jaki mamy cel ?

Celem jest definitywne usunięcie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy zachowaniu oprocentowania LIBOR i marży banku, oraz pozostałych zapisów umowy która pozostaje ważna.
Wówczas okazuje się, że aktualne zadłużenie nie sięga np. 300.000 złotych, ale wynosi np. 150.000 złotych, a bank ponadto powinien zwrócić kredytobiorcy zawyżone raty, które bezprawnie pobrał w okresie 10 lat wstecz.
 

Uwagi ogólne:

1. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na dedykowany e-mail : chf@kwmediator.pl z zachowaniem poniżej opisanych wytycznych,

2. Wymagamy od klientów zaangażowania we własną sprawę (uzyskanie stosownej dokumentacji, oraz jej uzupełnienie w razie potrzeby),

3. Nie prowadzimy pozwów zbiorowych. Nie przyjmujemy spraw które zostały dołączone do pozwu zbiorowego i są w trakcie procesu.

4. Kierujemy się wyżej opisaną procedurą, obligujemy do niej również wszystkich naszych klientów.

5. Możliwości procesowe dotyczą spraw na rzecz konsumentów (z wyłączeniem kredytów udzielonych na działalność gospodarczą, lub spożytkowanych w części lub całości na cele gospodarcze).