Rzecznicy wzywają Frankowiczów - "idźcie do sądu!"

2017-07-12, 14:26


Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy wspólnie prowadzą kampanię informacyjną w której wspólnie przekonują frankowiczów do walki w sądzie. (Aleksandra Wiktorow i Adam Bodnar)

- Sądy to jest dobra droga i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Tam, gdzie wydaliśmy istotny pogląd w sprawie, w ponad 90 proc. sąd przychylił się do naszego stanowiska – mówiła w poniedziałek w Warszawie Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy podczas spotkania z frankowiczami. To jedno z całej serii spotkań na terenie Polski zorganizowanych wspólnie przez Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

W imieniu Kancelarii Mediator podpisuje się pod słowami Rzecznik Aleksandry Wiktorow, zwracam jednak Państwa uwagę na fakt, że 90% przychylnych opinii sądu pojawia się w pierwszej instancji, więc z pewnością to nie koniec drogi sądowej - banki będą składać sprzeciwy.

RF i RPO do tej pory przeprowadzili już 11 spotkań w dziewięciu miastach, podczas których udzielali porad obywatelom, co mogą zrobić i z pomocy jakich instytucji skorzystać, żeby rozwiązać problem swoich kredytów denominowanych lub indeksowanych we frankach szwajcarskich. Cieszę się, że taka inicjatywa powstała i cieszy się popularnością.