Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego-o co chodzi?

2017-08-10, 15:00


Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) przy kredycie hipotecznym CHF - o co chodzi? ⬇️

Bankowcy z powodu własnych limitów oraz regulacji nadzoru finansowego zawsze mieli obowiązek domagać się od potencjalnych kredytobiorców przynajmniej 20-procentowego wkładu w kredyt. Jednak duża część klientów nie miała własnych oszczędności albo wolała je przeznaczyć na wyposażenie lub remont kupowanego mieszkania. Bankowcy podsuwali im właśnie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. 

Działa ono w ten sposób, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za np. 20 % długu klienta. Gdyby ów klient nie spłacał kredytu i bank wypowiedział mu umowę, to 80 % wierzytelności bankowcy mogliby ściągać bezpośrednio od klienta, a pozostałą część musiałby zapłacić im ubezpieczyciel i taki stan rzeczy powinien trwać do momentu spłaty przez kredytobiorcę zobowiązania kredytowego do poziomu kwoty głównej 80% jej wartości ... w złotówkach ⁉️ 

Ponadto istnieje pogląd, że UNWW nie jest ubezpieczeniem z definicji. Ubezpieczenie powinno być umową wzajemną - jedna strona płaci składkę, a w zamian druga strona udziela jej ochrony ubezpieczeniowej. Tymczasem w UNWW układ jest inny: klient płaci składki, ale ubezpieczonym i uposażonym jest bank. To bank jest stroną umowy, i to on inkasuje korzyści wynikające z ochrony. Dodatkowo zdarza się że składka pobierana przez bank trafia do ubezpieczyciela tylko w części, zasilając w pozostałej części kasę banku.

Nieprawidłowości pozwalających dochodzić od banku zwrotu składek UNWW jest znacznie więcej - CDN.