🔊Dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy za unikanie płatności ❗️

🔊Dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy za unikanie płatności ❗️

Powrót do poprzedniej strony


🔊Dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy za unikanie płatności ❗️

11 września, 2020


W zastraszającym tempie rośnie kwota długu alimentacyjnego w związku z uchylaniem się przez zobowiązanych od zapłaty alimentów.
🔹W 2019 roku przekroczyła 1 mld zł a województwa przodujące w tej niechlubnej stawce to śląskie i mazowieckie.

W związku z powyższym płynnie przechodząc do tematu, dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy, jeśli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna. W takim przypadku składany jest wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składany jest wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego, na podstawie którego, dłużnik może zostać skazany nawet na 2 lata więzienia.

Utrata prawa jazdy nie jest nieodwołalna, jeśli dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpiła utrata statusu dłużnika alimentacyjnego, prawo jazdy wróci do swojego właściciela.

Trzeba przyznać, że takie restrykcje mogą stanowić nie lada motywację dla osób zalegających z alimentami na swoje dzieci.