Wcześniejsza spłata kredytu. Pamiętaj o swoich uprawnieniach.

Wcześniejsza spłata kredytu. Pamiętaj o swoich uprawnieniach.

Powrót do poprzedniej strony


Wcześniejsza spłata kredytu. Pamiętaj o swoich uprawnieniach.

3 lipca, 2020


💰 Planujecie wcześniejszą spłatę kredytu? A może już to zrobiliście?
Poznajcie swoje prawa! 👍

✅ Możecie w dowolnym czasie spłacić całość lub część kredytu przed terminem określonym w umowie – bank nie może Wam tego zabronić.
✅ Po wcześniejszej spłacie przysługuje Wam zwrot:
– prowizji bankowej, podatków, marż, kosztów i odsetek od spłaconego wcześniej kredytu,
– kosztów usług dodatkowych – np. ubezpieczeń, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.
✅ Bank jest zobowiązany do rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

UWAGA❗

Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy bank nie zaniżył kwoty, którą powinien Ci zwrócić lub nie wiesz, jak domagać się od banku rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu, skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas na numer

☎ 76 723 77 25.