2 miesiące od złożenia wniosku – tyle czasu potrzebował sąd w Warszawie

2 miesiące od złożenia wniosku – tyle czasu potrzebował sąd w Warszawie

Powrót do poprzedniej strony


2 miesiące od złożenia wniosku – tyle czasu potrzebował sąd w Warszawie

28 maja, 2020


📣 2 miesiące od złożenia wniosku – tyle czasu potrzebował sąd w Warszawie, aby ogłosić upadłość naszego klienta na posiedzeniu niejawnym

Klient od kilku lat borykał się z trudną sytuacją finansową, która była wynikiem m.in. prowadzonego postępowania egzekucyjnego z tytułu czynszu za mieszkanie komunalne, w którym był jedynie zameldowany. Zajęcie komornicze utrudniało normalne funkcjonowanie klienta i powodowało dalsze zadłużanie się. Mężczyzna przez cały czas był czynny zawodowo. We wniosku wskazano zobowiązania na kwotę blisko 80 tysięcy złotych.

Sąd nie miał wątpliwości, że klient nie przyczynił się do powstania i zwiększenia swojej niewypłacalności. Ogłosił upadłość konsumencką wyłącznie na podstawie dokumentów i wniosków, które przygotowaliśmy dla klienta.