Upadłość konsumencka okazała się dobrym rozwiązaniem.

Pierwszą pożyczkę nasza klientka zaciągnęła po utracie pracy. Chciała pokryć wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania. Jednak wraz z utratą zatrudnienia straciła płynność finansową. Przez ten czas utrzymywała ją matka. Mimo starań nie udało jej się znaleźć pracy.

Kiedy matka klientki zachorowała, skupiła się na jej opiece i leczeniu. Tymczasowo zaprzestała poszukiwań nowego zatrudnienia. Budżet domowy został obciążony kosztami leczenia matki. Klientka, chcąc zapewnić jej dostęp do leczenia oraz opłacać bieżące wydatki zaciągała, kolejne pożyczki jednocześnie zagłębiając się w spirale zadłużenia.

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Upadłość Konsumencka w czasie wysokiej inflacji.

Sytuacja ekonomiczna wielu Polaków uległa znacznemu pogorszeniu za sprawą rosnącej inflacji oraz wzrostu rat kredytów. Niestety przekłada się to na rosnącą ilość orzekanych upadłości konsumenckich. Dobrą informacją jest fakt, że proces oddłużenia w tym trybie działa bez zarzutu i zapewnia wielu osobom w sytuacji “bez wyjścia” możliwości zapanowania nad swoimi finansami. Publikujemy kolejne postanowienie wydane w sprawie naszego klienta.

Jeśli Ty również  zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji w tym zakresie.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Wyrok CHF w I instancji. Tym razem poległ GetinBank.

Kolejna unieważniona umowa naszego klienta💥

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Legnicy w 2018 roku.  Wskazany wyrok pozwala nam ponownie cieszyć się z faktu korzystnych rozstrzygnięć spraw frankowych w mniejszych sądach na terenie całego kraju.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022r. Sąd Okręgowy w Legnicy:
👉ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007r. z Getin Bankiem jest nieważna,
👉zasądził na rzecz klientów zwrot 363 162,87 zł wraz z należnymi odsetkami zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
👉zasądził na rzecz klientów zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) w wysokości 8095,53 zł,
Wyrok nie jest prawomocny.

 

Zapoznaj się z innymi, przykładowymi wyrokami:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️ 76 723 77 25 ⌨️ chf@kwmediator.pl

Możesz pozostawić dane do kontaktu, wtedy to my skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ

Historia osoby, która już skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

Historia klientki jakich wiele.

Nasza klientka wraz z mężem i dzieckiem prowadzili ustabilizowane życie. Realizując potrzeby rodziny, zaciągnęła kredyt na zakup samochodu. Był on niezbędny jako środek transportu do pracy oraz podróży rodzinnych. Ich sytuacja była na tyle stabilna, że nie byli w stanie przewidzieć, że nie będzie ich stać na tę jedną dodatkową ratę.

Pierwsze problemy pojawiły się, gdy pracodawca męża zaczął wypłacać wynagrodzenie z opóźnieniem. W międzyczasie pojawiło się drugie dziecko. Jeden, niestabilny dochód małżonka przestał wystarczać na potrzeby powiększającej się rodziny. Coraz częściej stawali przed wyborem, wyżywienie rodziny czy opłaty rachunków i kredytów.

Pogłębiające się problemy finansowe doprowadziły do eksmisji z mieszkania spółdzielczego. Klientka popadła w depresję, zaczęła nadużywać alkoholu. Mając świadomość, że sami nie wyjdą na prostą, zwrócili się do naszej kancelarii o pomoc w zakresie zobowiązań finansowych.

W związku z wypełnieniem warunków koniecznych i skutecznie złożonym wnioskiem klientka uzyskała decyzję sądu o upadłości konsumenckiej.
Postanowienie sądu jest dobrym początkiem zmian w życiu kolejnej polskiej rodziny.

Jeśli Ty również znalazłeś się w labiryncie zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Windykacja Sądowa.

W zależności od przebiegu procesu windykacji polubownej, o której pisaliśmy Państwu w poprzednim poście, koniecznym jest podjęcie decyzji w przedmiocie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Taka sytuacja ma zwykle miejsce, jeśli pierwszy etap podjętych działań nie zakończył się pomyślnie. Dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od ciążącego na nim obowiązku spłaty zobowiązania.

W przypadku windykacji sądowej wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń wg przepisów ogólnych. Sprawa wówczas skierowana zostanie na posiedzenie jawne, podczas którego przesłuchiwany jest zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Może on także skorzystać z prawa wytoczenia powództwa w trybie nakazowym lub upominawczym. Bez względu na tryb jaki wybierze, następstwem skierowania pozwu jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty, który nie tylko uprawnia do wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, ale przede wszystkim pozwala na zabezpieczenie roszczenia wierzyciela przed jego przedawnieniem.

Do działań w ramach windykacji sądowej zaliczyć można:

Zainicjowanie postępowania poprzez skierowanie do sądu pozwu, czyli pierwszego pisma w sprawie

* Zgodnie z art. 187 k.p.c. – pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać:

– dokładne określenie żądania, a w sprawach majątkowych – oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

– oznaczenie daty wymagalności roszczenia,

– wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądania,

– informację, czy strony postępowania podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto także pamiętać, iż do pozwu należy dołączyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak również potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu – wynoszącej 5 % z wartości przedmiotu sporu (WPS) lub w przypadku postępowania w trybie uproszonym ¼ z 5 % wartości przedmiotu sporu (WPS).

Oczekiwanie na wydanie nakazu zapłaty

W zależności od wybranego trybu postępowania – czas ten może się różnić. W przypadku trybu nakazowego – strony postępowania nie uczestniczą w rozprawie. Postępowanie przeprowadzane jest na podstawie dołączonego do pozwu materiału dowodowego niewzbudzającego żadnych wątpliwości sądu. W przypadku trybu zwykłego – po złożeniu pozwu oczekiwać należy na wyznaczenie terminu rozprawy. Podczas rozprawy zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przesłuchanie stron postępowania.

Wydanie Nakazu zapłaty lub wyroku (w zależności od trybu postępowania) i oczekiwanie na stwierdzenie prawomocności wydanego nakazu zapłaty lub wyroku.

W tym czasie pozwany ma możliwość złożenia w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia nakazu zapłaty sprzeciwu/zarzutów.

Jeśli mamy do czynienia z wyrokiem w ciągu 7 dni od jego publikacji wniosku o doręczenie uzasadnienia, a następnie złożenia apelacji.

Brak jakiegokolwiek działania po stronie Pozwanego spowoduje, że sąd stwierdzi prawomocność wydanego orzeczenia.

Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Jak wynika z powyższego, przy windykacji sądowej istnieje szereg istotnych czynności, ale i formalności których musi dopełnić Powód. Przy ich zachowaniu sąd wyda tytuł wykonawczy, uprawniający go do dochodzenia swoich należności w późniejszym etapie na drodze postępowania egzekucyjnego.  Możecie Państwo skorzystać na tym etapie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

76 723 77 25
biuro@kwmediator.pl

Upadłość konsumencka – alternatywa na trudne czasy.

W Polsce gospodarstwa domowe na skutek pandemii COVID-19 zostały obciążone wzrostem rachunków za gaz, energię elektryczną i ciepło. Wyższe ceny surowców energetycznych spowodowały też wyższe ceny paliw. Wojna Rosyjsko Ukraińska zaostrzyła wzrost cen. Według ekonomistów trwający cykl podwyżek stóp procentowych swój szczyt na poziomie 10.8% osiągnie w III kwartale 2022 r. i będzie się utrzymywał do I kwartału 2023 r.

Chwiejna gospodarka, niestabilna polityka kraju wpływa niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa Polaków. Coraz więcej osób boi się jutra, odczuwa strach przed utratą stabilności finansowej.

Jeśli znalazłeś się w labiryncie zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku,
– nie ma żadnego źródła dochodu,
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych.

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą,

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone,
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać,
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu.

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Millenium Bank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Bank przegrywa po apelacji proces o zwrot składek UNWW przy kredycie hipotecznym CHF💥

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zasadniczo niekorzystny wyrok w pierwszej instancji zdarza się rzadko, jednak w tym przypadku tak właśnie było.  Sąd w pierwszej instancji oddalił powództwo. Apelacja przyniosła oczekiwany wyrok zasądzający zwrot wszystkich składek wpłaconych przez kredytobiorcę tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie:
👉ustalił, że należny jest zwrot niesłusznie pobieranych opłat za niski wkład własny,
👉zasądził zwrot 12903,80 zł wraz z należnymi odsetkami,
👉zasądził zwrot wszelkich kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) 
Wyrok jest prawomocny a bank wypłacił całość należności. 

Continue reading “Millenium Bank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.”

Niepowodzenie w biznesie może być powodem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przedsiębiorca który skorzystał z procedury upadłości konsumenckiej.

Nasza Klientka prowadziła własną działalność gospodarczą i jednocześnie pracowała na umowę o pracę. Partner klientki zaproponował jej prowadzenie firmy w branży stolarskiej, z której sam się wywodził. Mając pewne źródło dochodu z własnej działalności i umowy o pracę, doświadczenie zawodowe, a także know-how (oferowane przez partnera), inwestycja ta wyglądała na mało ryzykowną. Szacowane koszty nowego projektu, nie znalazły odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Zakup maszyn, koszt najmu placu pod działalność, zatrudnienie pracowników pochłonęły jej oszczędności. Z czasem poświęciła swoją pierwotną firmę na rzecz spłaty zobowiązań niewypłacalnego biznesu.

Ostatecznie zamknęła działalność gospodarczą. Z uwagi na wybuch pandemii, pracodawca naszej klientki został zmuszony do redukcji etatów. W ten sposób straciła ona jedyne źródło dochodu. Na dzień podjęcia z nami współpracy klientka nie miała zdolności do regulowania swoich zobowiązań, zapadła więc decyzja o skorzystaniu z procedury upadłości konsumenckiej.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań. 

 • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
 • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
 • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy w Poznaniu orzekł na rzecz klienta upadłość konsumencką.

 • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
 • Wszelkie sprawy sądowe “w trakcie” również zostały zamknięte.
 • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

T: 76 723 77 25

@: upadlosc@kwmediator.pl

Zostaw swoje dane do kontaktu w formularzu na naszej stronie (link poniżej).

Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

Upadłość konsumencka Wrocław

Windykacja polubowna krok po kroku.

W dobie aktualnej sytuacji rynkowej wiele firm doświadcza zatorów płatniczych istotnie wpływających na działalność przedsiębiorstwa. Poniżej przybliżymy Państwu możliwości działania w takiej sytuacji, które często decydują o skuteczności czynności w tym zakresie. 

Windykacja polubowna to pierwszy krok na drodze prowadzącej do odzyskania należności.
Polega ona przede wszystkim na ugodowym podejściu wierzyciela do dłużnika poprzez podjęcie szeregu działań, których celem jest nakłonienie go do tego, by dobrowolnie, bez przymusu sądowego, uregulował swoje zobowiązania.

Do działań w ramach windykacji polubownej zaliczyć można:

1) Skierowanie do dłużnika pisma z przypomnieniem o konieczności spłaty należności z jednoczesnym podkreśleniem upływu terminu zapłaty.

Często zdarza się, że kontrahenci z uwagi na swoje roztargnienie, zmiany kadrowe w firmie, czy też okres urlopowy, zapominają dokonać terminowej płatności, w związku z czym tego rodzaju przypomnienie ma na celu wzbudzenie w nich szybciej reakcji w postaci naprawy swojego błędu, a co za tym idzie dokonania zapłaty.

Sytuacja ma się nieco gorzej w momencie, kiedy kontrahent pomimo otrzymania ww. pisma w dalszym ciągu nie dokonuje płatności. W takim stanie rzeczy koniecznym jest podjęcie kolejnego kroku przewidzianego dla windykacji polubownej jakim jest:

2) Próba nawiązania kontaktu z dłużnikiem

Warto wskazać, iż kontakt ten powinien mieć już charakter bardziej stanowczy, a dla celów dowodowych, na wypadek przyszłego postępowania sądowego – powinien być prowadzony w formie pozwalającej udowodnienie podjętych w sprawie czynności przez Wierzyciela.

W razie dalszej bierności dłużnika, kolejnym możliwym krokiem jest:

3) Wezwanie do zapłaty

Jest to oficjalne pismo kierowane przez wierzyciela do dłużnika, którego celem jest podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich czynności – doprowadzenie do pozasądowego rozwiązania problemu zadłużenia.

Jeśli chodzi o wymogi wezwania do zapłaty, dokument ten winien zawierać:

– datę i miejsce sporządzenia wezwania,

– oznaczenie wierzyciela,

– oznaczenie dłużnika,

– wysokość nieuregulowanego zobowiązania,

– oznaczenie dokumentów, z których owo zadłużenie wynika, w tym również jego pierwotny termin

zapłaty,

– kwotę odsetek w zw. z nieterminową płatnością wyliczoną na dzień skierowania wezwania,

– nowy termin zapłaty,

– numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien wpłacić środki,

– konsekwencje związane z niespłaceniem zobowiązania.

Rzeczone wezwanie warto skierować na adres dłużnika, a w przypadku przedsiębiorstwa – na adres siedziby firmy za pośrednictwem poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru. Przyjęło się, iż standardem jest skierowanie maksymalnie dwóch takich wezwań do dłużnika, a kiedy w dalszym ciągu nie dokona on zapłaty należy skierować:

4) Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jest to pismo kończące etap polubownej windykacji. Dłużnik, który otrzyma taki dokument, musi zdać sobie sprawę z tego, że w przypadku niedokonania spłaty zobowiązania w terminie wskazanym przez Wierzyciela, będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi element niezbędnym przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, bowiem zgodnie z art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., w pozwie należy wskazać informację, czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu.

Dokument ten powinien zawierać takie same elementy, jak zwykłe wezwanie.

Warto wskazać, iż etap windykacji polubownej stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie, ponieważ:

-umożliwia uniknąć długo trwających procesów sądowych;

– jest alternatywą na powolne, choć skuteczne wyjście z tzw. spirali zadłużenia;

– nie naraża dłużnika na niepotrzebne koszty postępowania windykacyjnego oraz sądowego;

– prowadzi do rozwiązania bez wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, który w przyszłości

mógłby powodować trudności w uzyskaniu kredytu;

Konkludując, konsekwencja podjętych działań to klucz sukcesu. Dłużnik musi mieć świadomość, że wierzyciel nie zaprzestanie swoich działań do momentu odzyskania przez niego należnych mu środków, dlatego warto też na tym etapie zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

76 723 77 25

biuro@kwmediator.pl

mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Bank przegrywa po apelacji proces o zwrot składek UNWW przy kredycie hipotecznym CHF💥

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Niestety sąd w pierwszej instancji oddalił powództwo. Apelacja przyniosła oczekiwany wyrok zasądzający zwrot wszystkich składek wpłaconych przez kredytobiorcę tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie:
👉ustalił, że należny jest zwrot niesłusznie pobieranych opłat za niski wkład własny,
👉zasądził zwrot 4364,75 zł wraz z należnymi odsetkami,
👉zasądził zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) 
Wyrok jest prawomocny a bank wypłacił całość należności. 

Continue reading “mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.”

Umowa kredytowa CHF z PKO BP jest nieważna.

Kolejna unieważniona umowa naszego klienta💥

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Elblągu w sierpniu 2021 roku. Warto zwrócić uwagę na termin w jakim sąd zareagował wyrokiem w pierwszej instancji. Dodatkowo cieszy nas fakt korzystnych rozstrzygnięć spraw frankowych w mniejszych sądach na terenie całego kraju.

Wyrokiem z dnia 28 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Elblągu:
👉ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2006r. z PKO BP jest nieważna,
👉zasądził na rzecz klientów zwrot 30035,57 zł i 26700,10 chf wraz z należnymi odsetkami zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
👉zasądził na rzecz klientów zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) w wysokości 11834 zł,
Wyrok nie jest prawomocny.

Continue reading “Umowa kredytowa CHF z PKO BP jest nieważna.”

Upadłość Konsumencka byłego przedsiębiorcy.

Byli przedsiębiorcy również mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Nasz klient od 2004 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń. Przez okres sześciu lat udawało mu się uzyskiwać zysk z prowadzonej działalności. W 2012 r. obroty znacznie spadły i w czerwcu (tego samego roku) postanowił on zakończyć działalność. Nie miał innego doświadczenia zawodowego niż zdobyte w branży ubezpieczeniowej. Wykonywał różne prace. Jednak otrzymywane wynagrodzenie nie wystarczało na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W 2012 r. zostało rozwiązane jego pierwsze małżeństwo. Sąd zasądził alimenty na dwójkę dzieci.
Z uwagi na brak pracy rosło jego zadłużenie wobec wierzycieli, jak i zobowiązania alimentacyjne względem dzieci. Nasz klient ponownie zawarł związek małżeński, który również zakończył się rozwodem i zasądzeniem na rzecz trzeciego dziecka alimentów. W chwili podjęcia współpracy
z naszą kancelarią klient był całkowicie niewydolny finansowo. Upadłość konsumencka była dla niego ostatnią deską ratunku.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań. 

 • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
 • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
 • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy orzekł na rzecz klienta upadłość konsumencką.

 • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
 • Wszelkie sprawy sądowe “w trakcie” również zostały zamknięte.
 • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

Zostaw swoje dane do kontaktu w formularzu na naszej stronie (link poniżej).

Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

Upadłość konsumencka Wrocław

 

Proces upadłości konsumenckiej okazał się rozwiązaniem “szytym na miarę”.

Poznaj historię klientki dla której proces upadłości konsumenckiej stał się jedynym rozwiązaniem problemów finansowych.

Nasza klientka wraz z mężem oraz dwójką dzieci tworzyli szczęśliwy dom. Wszystko się zmieniło, kiedy mąż bohaterki zmarł. Zmarły małżonek pracował bez umowy o pracę, wskutek czego dzieci nie otrzymały żadnych świadczeń po ojcu. Klientka z jednej pensji została zmuszona do utrzymania siebie oraz dzieci. Nie otrzymała wsparcia ze strony rodziny. Nagła, niespodziewana śmierć męża i piętrzące się problemy związane ze zdrowiem dziecka (obciążonego z powodu „wcześniactwa”), wychowywaniem oraz coraz gorsza sytuacja finansowa powodowały permanentny stres. Ostatecznie doprowadziło to do poważnych problemów zdrowotnych klientki.

W efekcie takiej sytuacji klientka zaczęła zasilać portfel domowy pożyczkami tzw. chwilówkami. Wysokie oprocentowanie kredytu uniemożliwiło spłatę zadłużenia. Wierzyciele proponowali kolejne pożyczki, na poczet spłaty poprzednich. Z wynagrodzenia w pierwszej kolejności opłacała raty, opłaty za mieszkanie, a z niewielkiej sumy, która pozostawała, musiała przeżyć z dziećmi do kolejnego miesiąca.

Dodatkowo w wyniku konfliktu rodzinnego, z dnia na dzień musiała opuścić mieszkanie po rodzicach, w którym mieszkała wraz z dziećmi. Koszty utrzymania rodziny znacznie wzrosły poprzez wysoki czynsz za najem kolejnego lokum. Kobieta zaciągała kolejne kredyty w celu spłaty poprzednich, powodując lawinowe narastanie zobowiązań . W konsekwencji stała się niewypłacalna.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań mandantki. 

 • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
 • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
 • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy w Gliwicach orzekł na rzecz klientki upadłość konsumencką.

 • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
 • Wszelkie sprawy sądowe “w trakcie” również zostały zamknięte.
 • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.

Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe naszej Klientki.

Historia klientki, która skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

Nasza klientka samotnie wychowywała trójkę dzieci. Z wynagrodzenia za pracę oraz alimentów zasądzonych na rzecz synów i świadczeń 500+ była w stanie utrzymać dom i spłacić swoje zobowiązania wobec wierzycieli. W lutym 2018 r. klientka straciła pracę, co przyczyniło się do powstania problemów finansowych, musiała dokonać wyboru, przed którym stoi każdy dorosły, odpowiedzialny rodzic. Zakupić żywność i środki czystości dla dzieci czy zapłacić rachunki, raty kredytów.
Po kilku miesiącach intensywnego poszukiwania pracy, naszej bohaterce udało się znaleźć pracę na 3/4 etatu. Samodzielnie próbowała zawrzeć z bankiem ugodę polegającą na konsolidacji całości zadłużenia, ale bezskutecznie. Bank uzyskał przeciwko klientce tytuł wykonawczy i na jego podstawie złożył wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, którymi została obciążona klientka, dodatkowo pogłębiły wysokość jej zadłużenia, z którym nawet bez tego nie była w stanie sobie poradzić. Mając na względzie dobro i spokój dzieci, klientka zgłosiła się do naszej kancelarii o konsultacje w zakresie upadłości konsumenckiej.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań mandantki. 

 • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
 • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
 • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi orzekł na rzecz klientki upadłość konsumencką.

 • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
 • Wszelkie sprawy sądowe “w trakcie” również zostały zamknięte.
 • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.

Złotówkowicze chcą pozywać banki.

Czy po pozwach frankowiczów przyszedł czas na pozwy dotyczące kredytów hipotecznych w złotówkach?

 
Wielce prawdopodobne, że umowy kredytowe na zakup nieruchomości w złotówkach będą podstawą pozwów przeciwko bankom.
 
Chodzi o WIBOR, który powinien odzwierciedlać koszt pozyskania przez banki finansowania. Do wskaźnika wibor banki powinny doliczyć marżę stanowiącą profit kredytodawcy i dodatkowo odsetki, na których banki również zarabiają.

Czym właściwie jest wskaźnik WIBOR?

W teorii WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym i sposób jego ustalania określa unijne rozporządzenie BMR. Teoretycznie taki wskaźnik powinien być ustalany na podstawie transakcji międzybankowych dokonywanych w celu pozyskania kapitału, jeśli są one dostępne i adekwatne. Oczywiście dane te powinny być wystarczające do dokładnego i wiarygodnego odzwierciedlenia rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem danego wskaźnika referencyjnego. 

Sposób ustalania stawki WIBOR w praktyce.

Praktyka jest jednak inna. W procesie ustalania stawki wibor w Polsce bierze udział 10 banków wykazujących dane wejściowe na podstawie rzeczywistych transakcji pomiędzy nimi. Zdarza się, że ustalenie stawki wibor odbywa się na podstawie jednej transakcji. Niesie to oczywiste przypuszczenie braku podstawowego warunku “wiarygodnego odzwierciedlenia rynku i warunków gospodarczych”.
Wątpliwości co do sposobu ustalania stawki wibor widać gołym okiem obserwując poziom oprocentowania depozytów bankowych. Jeśli wibor ma odzwierciedlać koszt pozyskania finansowania przez banki, to poziom oprocentowania wspomnianych depozytów, z których banki finansują akcje kredytowe, ma się nijak do stawki WIBOR. Oprocentowanie depozytów bankowych odzwierciedla inny wskaźnik referencyjny z licencją KNF – WKF (Wskaźnik Kosztu Finansowania).
Dla zobrazowania powyższych rozważań zauważmy, że obecnie trzymiesięczny WKF wynosi 0,49% a WIBOR? – 3,3%.

Co to oznacza dla kredytobiorcy?

Jeśli przyjmiemy, że WIBOR jest sztucznie zawyżany, można przyjąć, że taki sposób działania daje bankom podwójne dochody w postaci nie tylko marży, ale również różnicy pomiędzy wysokością WIBOR a kosztem uzyskania finansowania przez bank. To z kolei stoi w sprzeczności do prawa bankowego, z którego wynika, iż “wynagrodzeniem banku z tytułu udzielenia kredytu są odsetki, prowizja oraz określone w umowie opłaty dodatkowe”.
Dodatkowe wątpliwości budzi stosowanie przez banki w umowach kredytowych zmiennego oprocentowania w oparciu o wskaźnik WIBOR. Oczywistym wydaje się interes banku w kreowaniu wysokiego WIBORU, a niewątpliwie banki mogą mieć wpływ na jego wysokość, mając na uwadze sposób jego ustalania.
Sądy będą musiały odpowiedzieć na pytanie, czy banki w nieuprawniony sposób wyliczają WIBOR. Jeśli tak, to może prowadzić do wniosku, że umowa kredytowa z takim wskaźnikiem nie może obowiązywać. Analogicznie do procesów frankowych, pozwy w sprawach tego typu będą zmierzać do unieważnienia całej umowy kredytowej i stosowania teorii dwóch kondykcji w zakresie rozliczenia z bankiem.
(więcej na temat teorii dwóch kondykcji https://kwmediator.pl/teoria-salda-a-teoria-dwoch-kondykcji/)
Zainteresowanie procesami tego typu rośnie w ostatnich tygodniach, coraz więcej kredytobiorców prosi o analizę ich umowy kredytowej pod kątem możliwości i ryzyka procesowego.
W naszej ocenie procesy w związku ze sztucznie zawyżonym WIBOREM to kwestia niedługiego czasu.

Windykacja należności czyli o ofercie szytej na miarę przedsiębiorcy.

Zoptymalizowany proces windykacji, czyli o ofercie szytej na miarę potrzeb przedsiębiorcy

Proces windykacji możemy zdefiniować jako szereg czynności podejmowanych przez wierzyciela wobec dłużnika, mających na celu jak najszybsze odzyskanie należności. Wydawać mogłoby się to prostą i łatwą czynnością, nic jednak bardziej mylnego. Proces ten stanowi bowiem wielowymiarową i skomplikowaną dziedzinę, bez znajomości której odzyskanie zobowiązania będzie niemożliwe lub co najmniej częściowo bezskuteczne. Wskazać bowiem należy, iż działania związane z odzyskiwaniem należności pieniężnych to szereg procesów łączących w sobie nie tylko wiedzę, ale i osobę prawnika, windykatora, sędziego, jak i komornika sądowego, w związku z czym każdy z nich należy z uwagą zaprojektować.

Jak zatem skutecznie odzyskać swoją należność?

Skorzystanie z outsourcingu usług prawnych lub zatrudnienie w firmie wyspecjalizowanego prawnika to inwestycja w pewność, że proces windykacji przebiegnie w sposób efektywny, a co więcej w jak najkrótszym czasie.

Podnieść godzi się, iż proces windykacji długów jest złożony i dzieli się na kilka zasadniczych etapów, do których zalicza się:

postępowanie polubowne, które jest pierwszym i zarazem obligatoryjnym etapem ubiegania się o spłatę długu, koniecznym do wykazania w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, polegający przede wszystkim na skutecznym nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem, a następnie wezwania go do zapłaty należności;

postępowanie sądowe – następujące w momencie wystąpienia przez wierzyciela z powództwem cywilnym w sytuacji, gdy na etapie polubownym nie udało się skontaktować z dłużnikiem lub w sytuacji, gdy ten odmówił zapłaty. Polega on przede wszystkim na przygotowaniu dokumentów pod kątem sporządzenia pozwu o zapłatę, a następnie jego złożeniu we właściwym dla strony – Sądzie, jak również składania wszelkich pism procesowych, które będą miały na celu uzyskanie zabezpieczenie roszczenia poprzez uzyskanie Nakazu Zapłaty lub Wyroku;

postępowanie klauzulowe – głównym celem tego etapu jest uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli aktu zawierającego stwierdzenie Sądu, że Tytuł uprawnia wierzyciela do egzekucji;

postępowanie egzekucyjne, które ma miejsce w momencie wpływu do właściwego komornika sądowego – wniosku w przedmiocie wszczęcia egzekucji i polega głównie na szeregu podejmowanych, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, działań i czynności przez komornika sądowego celem odzyskania należności, a także nadzoru nad tymi działaniami przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.

Powyższe potwierdza, iż koniecznym elementem skutecznej windykacji jest nie tylko posiadanie wiedzy z zakresu danej dziedziny prawnej, ale także umiejętność kompleksowego podejmowania decyzji, w taki sposób, aby wszystkie wyżej wskazane procesy stworzyły efektywny system, w tym także wzajemnie uzupełniały się, a nawet często działały równolegle.

Jak zatem wyglądają działania wyspecjalizowanej w dochodzeniu należności kancelarii prawnej?

Poza tak oczywistymi elementami, jak kontakty telefoniczne lub mailowe z dłużnikiem celem nakłonienia go do spłaty swojego zobowiązania, skierowaniem do niego przedsądowego lub przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty, ustalenia terminu rzeczonej spłaty, zawarcie ugody i ustaleniem harmonogramu spłaty, istnieje szereg rozwiązań alternatywnych, które też mają znaczący wpływ na efektywność dochodzenia należności.

Do jednego z nich należy zaliczyć wywiad gospodarczy stanowiący kompleksowy raport o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika, wykonywany dzięki współpracy Kancelarii Prawnych z zewnętrznymi firmami. Nadrzędnym celem wywiadu gospodarczego jest ustalenie majątku dłużnika, jak również jego aktualnych danych teleadresowych. Taka wiedza stanowi niezbędną pomoc w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób pokierować dalej danym postępowaniem, nie narażając jednocześnie wierzyciela na ewentualne i niepotrzebne koszty w przypadku niewypłacalności dłużnika. Co więcej, często dzięki tego rodzaju działaniu – wierzyciel ma możliwość wystąpieniem z dodatkowym powództwem actio pauliana w sytuacji, gdy dłużnik celowo wyzbył się swojego majątku.

Kolejną istotną kwestią jest również reprezentacja wierzyciela w postępowaniu karnym w sytuacji naruszenia przez użnika w trakcie procesu windykacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny. Działania te objawiają się poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, odpowiedzi na wszelki wnioski i pisma, jak również reprezentacją w takcie rozprawy. Dzięki znajomości procesu cywilnego, proces karny będzie tylko formalnością.

Jakie są korzyści z nawiązania współpracy z zewnętrznym działem prawnym?

Reasumując, jak wykazano powyżej, proces windykacji jest procesem wbrew pozorom trudnym i długofalowym. Nawiązanie współpracy z zewnętrznym działem prawnym daje nie tylko gwarancję powodzenia, ale także optymalizację kosztów, które w większości na późniejszym etapie będą dochodzone od dłużnika. Dodatkowo Kancelarie Prawne dzięki indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw, jak również posiadaniu wykwalifikowanych pracowników z ogromem wiedzy i doświadczenia odróżniają się od typowych, standardowych aktywności windykacyjnych podejmowanych samodzielnie przez wierzycieli. Działają one bowiem w odpowiednich normach prawnych, które pozwalają na optymalne wykorzystanie określonych sankcji, a to z kolei stanowi ich klucz do sukcesu – wpływając jednocześnie na czas dochodzenia przedmiotowych należności.

Względem powyższego, w sytuacji zalegania przez kontrahenta z zapłatą, rekomenduje się jednorazową konsultację lub nawiązanie doraźnej/stałej współpracy z działami prawnymi.

 

Kolejny pomysł banku w sprawach CHF – zarzut zatrzymania.

Banki znalazły kolejną koncepcję obrony w prowadzonych przeciwko nim procesach frankowych – zgłoszenie zarzutu zatrzymania. Osobiście spotkaliśmy się z takim pomysłem w przypadku Getin Banku i PKO BP, ale zapewne zaraz inne banki również będą go stosować. Zgłoszenie zarzutu zatrzymania przez bank ma zazwyczaj miejsce po wydaniu wyroku w pierwszej instancji i stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy.

Koncepcja banku polega na zatrzymaniu przez niego środków, które musi zwrócić kredytobiorcy (zapłacone raty kredytowe), do czasu kiedy klient nie odda mu kapitału lub nie zabezpieczy w inny sposób tego roszczenia.

Czym według przepisów jest prawo zatrzymania?

Zgodnie z art. 496 kodeksu cywilnego „jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot”. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub nieważności umowy wzajemnej.

Zarzut zatrzymania obowiązuje, jednak jak wynika z przytoczonych przepisów, dotyczy on wyłącznie umów wzajemnych. Umowa jest wzajemna, gdy świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Czy bank ma prawo skorzystać z zatrzymania?

Kluczową kwestią jest ustalenie, czy umowa kredytu jest umową wzajemną.

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą i odpłatną. Powoduje to, że bank nie ma możliwości zastosowania zarzutu zatrzymania w sprawie frankowej, ponieważ sporna umowa nie jest umową wzajemną.

Dodatkowo w sytuacji, gdy kredytobiorca dokonał do banku wpłat, których łączna wartość przewyższa uruchomiony kapitał, bank traci argument, który uzasadniałby zastosowanie zatrzymania, jeżeli byłoby to dozwolone.

Pozostaje zatem tylko czekać, aż sądy odrzucą kolejny nietrafiony zarzut banku.

Banki straszą “frankowiczów” pozwami o zwrot kapitału. Po co to robią?

Banki bezpodstawnie straszą kredytobiorców pozwami o zwrot kapitału. Po co to robią?

W ostatnim czasie kredytobiorcy mBanku S.A. oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. otrzymują wezwania do zapłaty, które są spowodowane wystąpieniem przez nich z pozwem o ustalenie nieważności umowy kredytowej CHF. Banki wzywają do zapłaty absurdalnie wysokich kwot, które odpowiadają wartości wypłaconego kapitału oraz opłat za bezumowne korzystanie z kapitału. Banki wyznaczają termin 1 miesiąca na spełnienie ich roszczeń, a w przeciwnym wypadku zapowiadają wystąpienie z pozwem przeciwko klientowi. Czy bank ma do tego podstawy?

Przedwczesne żądanie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wezwania otrzymują klienci, których postępowanie sądowe o unieważnienie umowy kredytowej jest jeszcze w trakcie. Oznacza to, że sąd nie wydał prawomocnego wyroku, którym ustaliłby nieważność umowy kredytowej. Żądania banku są zatem przedwczesne i dotyczą jeszcze niewymagalnego roszczenia, ponieważ do momentu wydania wyroku umowa jest teoretycznie ważna, a kredytobiorca dokonuje dalszych płatności rat kredytowych zgodnie z jej treścią. Co zresztą bank podnosi w każdym składanym piśmie procesowym.

Opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału

Roszczenie banku o zapłatę świadczenia odpowiadającemu wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału nie jest przedmiotem zapoczątkowanego przez konsumenta procesu, jednak jest ono pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej. Dlaczego?

1. Sprzeczność z dyrektywą 93/19/EWG

Celem dyrektywy jest odstraszenie i zmuszenie przedsiębiorcy do niestosowania w swoich wzorcach umów niedozwolonych zapisów. Gdyby zatem bank miał prawo do żądania opłat za bezumowne korzystanie z kapitału, byłoby to sprzeczne z sankcją, jaką niesienie za sobą dyrektywa. Banki nie rezygnowałyby ze stosowania niedozwolonych klauzul w umowach, bo wiedziałyby, że późniejszym okresie i tak będą mogły zażądać od kredytobiorcy opłat za korzystanie z wypłaconego kapitału, a zatem nie poniosą aż tak wielkich strat.

2. Brak wypłaconego kapitału

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej odnosi skutek wsteczny w postaci uznania, że umowa w dniu jej zawarcia była już nieważna. Jeżeli zatem nieważność oceniamy na dzień zawarcia umowy kredytowej, to dochodzimy do wniosku, że bank nie wypłacił kredytobiorcy kapitału kredytu, tylko nienależne świadczenie. W takiej sytuacji bank nie może żądać opłat za bezumowne korzystanie z kapitału, ponieważ tego kapitału nie wypłacił.

3. Nadużycie prawa podmiotowego

Skoro to bank stosował w umowie kredytowej niedozwolone klauzule, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, to nie może na tym opierać swojego żądania o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Żądanie takie, jako roszczenie banku w stosunku do konsumenta, który został już raz przez bank pokrzywdzony przez zastosowanie w umowie kredytowej niedozwolonych klauzul, będzie ponownie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz będzie stanowiło nadużycie prawa.

Podsumowując, należy wskazać, że bank nie ma podstaw do żądania spełnienia powyższych roszczeń przez klientów. Pozew taki może jednak w sądzie złożyć, nikt mu tego nie zabroni. Jak do tej pory sprawy o żądanie opłat za bezumowne korzystanie z kapitału kończyły się oddaleniem powództwa banku. Możemy się domyślać, że wezwania wysyłane przez banki mają na celu wyłącznie odstraszenie nowych kredytobiorców przed złożeniem pozwu lub nakłonienie do zawarcia niekorzystnej ugody.

O ugodach z bankami pisaliśmy tutaj: https://kwmediator.pl/ugoda-z-bankiem-w-procesie-frankowym-co-wlasciwie-proponuje-bank/

Prawomocna wygrana w procesie frankowym z mBankiem.

Umowa o kredyt CHF z mBankiem nieważna. Wyrok jest prawomocny 📌

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie kancelarii w sprawie kredytów frankowych. Do grona zadowolonych klientów dołączyli kredytobiorcy mBanku.🥳👇
👉 W I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytowa zawarta z BRE Bankiem S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszych klientów zwrot rat kredytowych w kwocie 286 873,60 zł.
👉 mBank S.A. złożył oczywiście apelację od wyroku i sprawa trafiła do rozpoznania przed Sąd Apelacyjny w Warszawie.
👉 Wyrokiem z dnia 28.10.2021r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku, a tym samym sprawa została przez nas prawomocnie wygrana.
Zajmiemy się teraz dokonaniem rozliczenia z bankiem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kredytobiorców do współpracy:
📩 chf@kwmediator.pl
📞 76 723 77 25

Upadłość konsumencka również dla przedsiębiorców.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe otworzyła drzwi dla przedsiębiorców, którzy na skutek utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych chcą ogłosić upadłość. Wystarczy zamknąć działalność gospodarczą, składając do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o jej wykreślenie.

Przed marcem 2020 r. upadłość konsumencką mogły ogłosić wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Na gruncie przepisów ustawy przed nowelizacją połowa wniosków była oddalana, jeżeli dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności, lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy – prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika. W takiej sytuacji wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia.

To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka także gdy:

 • nie ma majątku,
 • nie ma żadnego źródła dochodu,
 • jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych,

Po wydaniu przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej syndyk ustala wielkość zadłużenia oraz masy upadłościowej (środków, jakimi dysponuje upadły na spłatę zadłużenia). Gdy dłużnik nie posiada majątku, syndyk weźmie pod uwagę jego bieżące zarobki. Następnie sąd ustala harmonogram spłaty zadłużenia (maksymalnie 36 miesięcy w skrajnych przypadkach 84 miesiące). Plan spłaty jest dostosowany do możliwości finansowych konsumenta i zabezpiecza środki na utrzymanie rodziny i codzienną egzystencję.

W sytuacji, kiedy syndyk stwierdzi, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, sąd może podjąć decyzję o całkowitym umorzeniu długu, ponieważ nie ma realnej możliwości, aby w ciągu 36 miesięcy dłużnik spłacił zadłużenie.

Ponadto, jeżeli sąd stwierdzi, że obecna sytuacja dłużnika uniemożliwia mu spłatę długów, lecz istnieją przesłanki, że w przyszłości sytuacja finansowa może ulec zmianie, wówczas sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań na okres 5 lat. Jeżeli w tym czasie sąd uzna, że poprawiła się sytuacja materialna konsumenta i odzyskał on zdolność do spłaty zadłużenia, wówczas zostaje sporządzony plan spłaty zadłużenia.

Warto wspomnieć, że ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowanie sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi.

Podsumowując, obecny stan prawny daje konsumentowi szeroki wachlarz możliwość oddłużenia
i szansę na nowy start w życiu.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, zadzwoń:

 • udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać,
 • sporządzimy w Twoim imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • na etapie postępowania sądowego Twoje interesy będzie reprezentował profesjonalny pełnomocnik.

Jak wynika z powyższych informacji, przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką. Koniecznym jest spełnienie kilku warunków, aby uzyskać oddłużenie w tym trybie.  Jednak zdecydowanie warto to zrobić, ponieważ upadłość konsumencka jest aktualnie najbardziej atrakcyjnym sposobem na wyzbycie się długów. Nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i pod względem prostoty samego procesu.