Upadłość konsumencka. Historia osoby, która ma to już za sobą.

Znalazłeś się w trudnej sytuacji rodzinnej, która wpędziła Cię w spiralę zadłużeń?

Nieudane małżeństwo, problemy z dziećmi, problemy z współuzależnieniem i ciągle rosnące długi? To może się skończyć!

Zapraszamy do przeczytania historii naszej klientki, której pomogliśmy poradzić sobie z problemami.

Nasza klientka pierwsze zobowiązania zaciągała wraz z mężem na remont mieszkania. Regularnie spłacali raty kredytów, wywiązując się z podpisanych umów. Problemy pojawiły się wraz z pogarszającym się stanem zdrowia klientki. Liczne pobyty w szpitalach i przedłużające się zwolnienie lekarskie, spowodowały że pracodawca rozwiązał z nią umowę.

Została wtedy bez środków do życia i popadła w spiralę zadłużeń. Próbując spłacić obecne kredyty, zaciągała kolejne pożyczki. Klientka była przekonana, że uda jej się podjąć nową pracę i uregulować zobowiązania. Jednak nieszczęścia chodzą parami – do rosnącego zadłużenia dołączyły problemy alkoholowe męża, który zamiast współuczestniczyć w spłacie wierzytelności, stał się kolejnym obciążeniem.

Zasiłek dla bezrobotnych nie pokrywał kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, dlatego klientka zmuszona była przestać płacić czynsz, żeby starczyło na leki i jedzenie. W tej historii pojawił się promyczek nadziei – udało się jej znaleźć pracę i spłacić zaległości w czynszu.

Poprawa sytuacji był jednak chwilowa.

Dobra passa nie trwała jednak długo, choroba powróciła, a narastający problem alkoholowy małżonka spowodował agresywne zachowanie. Wystraszona kobieta kilkukrotnie musiała prosić o interwencję policji z powodu zachowania męża. Zmusiło ją to do podjęcia ostatecznej decyzji o rozwodzie. W tym samym czasie egzekucji komorniczej zostało poddane świadczenie rehabilitacyjne, będące jedynym źródłem dochodu klientki.

Chcąc poprawić swoją sytuację życiową zdecydowała się zaprosić pod swój dach córkę z zięciem. Rodzina miała jej pomóc w spłacie zobowiązań finansowych i partycypować w kosztach mieszkania. Takie rozwiązanie z pozoru korzystne, ostatecznie zmusiło naszą klientkę do opuszczenia własnej nieruchomości. Córka z partnerem, nie tylko nie dokładała się do wspólnego gospodarstwa domowego, ale także traktowała swoją matkę bez szacunku, przejawiając agresywne zachowania.

Klientka po raz kolejny zawiodła się na najbliższych. Konflikt z córką przyczynił się do pogorszenia zdrowia psychicznego i po konsultacji z psychologiem, dla ratowania własnego zdrowia psychicznego, opuściła mieszkanie i zamieszkała z drugą córką w innym mieście. To jednak nie rozwiązało jej problemów finansowych, córka z partnerem nadal mieszkając w mieszkaniu klientki systematycznie je zadłużała, nie regulując ani rachunków, ani czynszu. 

Przyszedł odpowiedni czas na odważną decyzję.

Klientka opłaca leczenie i utrzymanie z zasiłku dla bezrobotnych i nie zostaje jej nawet złotówka na spłatę zadłużeń. W takiej sytuacji życiowej zgłosiła się do kancelarii. Okazało się, że upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem.

Niedługo po złożeniu wniosku, Sąd Rejonowy w Częstochowie wydaje postanowienie w tej sprawie. Po rozpatrzeniu trudnej sytuacji klientki bardzo szybko ustalany jest plan spłaty, a raty są niewielkie. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do pojawienia się iskierka nadziei na spokojną przyszłość.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do dalszych informacji: WARUNKI UPADŁOŚCI

Jak możesz się z nami skontaktować?

telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Upadłość konsumencka. Ale czy to działa?

Poznaj historię naszego klienta, któremu dzięki upadłości konsumenckiej, pomogliśmy wyprostować nie tylko sytuację finansową.

Nasz klient znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Jako młody człowiek, stający u progu dorosłości, zawiódł się na najważniejszym dla niego wzorze – własnym ojcu. Rodzic porzucił rodzinę, co doprowadziło do tragicznych skutków. Matka, chorująca na nowotwór, podupadła na zdrowiu psychicznym, a brat popadł w uzależnienie od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Opuszczony nastolatek utracił kontakt z ojcem, który skazany za przestępstwa gospodarcze, znalazł się w zakładzie karnym.

Po opuszczeniu zakładu rodzic niespodziewanie odezwał się do syna. Nasz klient, bez wątpliwości zgodził na prowadzenie dla niego działalności gospodarczej. Jako młoda i niedoświadczona osoba, jedynie podpisywał dokumenty i zaciągał kolejne pożyczki i kredyty. Całą firmą zarządzał rodzic.

Problemy rozpoczęły się, gdy ojciec poznał młodszą kobietę, z którą zdecydował się zbudować własną przyszłość. Syn przestał mu być potrzebny, dlatego ponownie porzucił go, otwierając nową działalność. Osamotniony klient został z firmą, zaciągniętymi kredytami i zaległościami w spłatach. Dwudziestolatek musiał zmierzyć się z windykatorami, żądającymi spłaty kredytów oraz całą procedurą zamykania działalności gospodarczej.

Firma została zamknięta, ale długi pozostały.

Klient nie był w stanie uregulować rat kredytów ze swojej niskiej pensji. Długi rosły, a on nie miał żadnego wsparcia ze strony ojca, który definitywnie zerwał z nim kontakt.

Szukając wyjścia z trudnego położenia, trafił do naszej kancelarii. Po konsultacjach wspólnie zdecydowaliśmy się złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I była to właściwa decyzja. Sąd ogłosił upadłość w tej sprawie, a klient może rozpocząć dorosłe życie bez zobowiązań. Pomimo trudnego startu i kryzysu wartości na początku drogi życiowej, wierzymy, że dzięki naszej pomocy, klient stanie na nogi i będzie mógł rozwinąć skrzydła w dorosłym życiu.

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

 

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

 

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do dalszych informacji: WARUNKI UPADŁOŚCI

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Prawomocny wyrok w sprawie CHF. Poległ PKO BP S.A.

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Elblągu.

Stosunkowo szybko Sąd orzekł:

 • obowiązek zapłaty na rzecz kredytobiorców w wysokości 26 700,10 CHF i 30035,67 zł
 • odsetki od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty
 • zwrot kosztów procesu

 

Bank wniósł apelację od wyroku.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie:

 • oddalił apelację
 • zasądził dalsze koszty procesu na rzecz kredytobiorców

Wyrok jest prawomocny.

Zapoznaj się z innymi, przykładowymi wyrokami:

WYROKI

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️  76 723 77 25 ⌨️  chf@kwmediator.pl

Możesz pozostawić dane do kontaktu, wtedy to my skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ

Mamy kolejny pozytywnie rozpatrzony wniosek o upadłość konsumencką naszej klientki.

Cieszymy się sukcesem, tym bardziej że w tym przypadku potwierdziła się zasada, że dobro wraca.

Nasza klientka na co dzień pomaga innym, pracując jako opiekun medyczny w Zakładzie Lecznictwa Otwartego. Każdego dnia z uśmiechem podchodzi do pacjentów, niosąc im pomoc i ulgę w bólu. Problemy finansowe rozpoczęły się wraz z zawarciem małżeństwa. Cały ciężar utrzymania rodziny spadł na jej barki. Nie mogła liczyć na wsparcie współmałżonka. Pracując w MOPS-ie, niestety otrzymywała zbyt niską pensję, by zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe i samodzielnie utrzymać gospodarstwo domowe. Zmuszona została zaciągać pożyczki i szybko popadła w spiralę finansową. Zbyt niskie dochody nie pozwalały na spłatę zobowiązań. Gdy odezwali się wierzyciele, żądając spłaty zaległych rat, została zupełnie sama z problemem.
Nie widząc żadnego rozwiązania, kobieta zgłosiła się do nas z prośbą o konsultacje. Po wysłuchaniu jej historii przystąpiliśmy do działania. Wspólnie z klientką uznaliśmy, że upadłość konsumencka będzie najlepszym rozwiązaniem i jak się później okazało, decyzja w tym zakresie była właściwa.

W tym tygodniu Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość naszej klientki!

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.
Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

 

Prawomocny wyrok w sprawie CHF. Poległ mBank S.A.

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Legnicy. 

Stosunkowo szybko (po kilku miesiącach) Sąd w Legnicy orzekł: 

 • obowiązek zapłaty na rzecz kredytobiorców w wysokości 234 651 zł
 • odsetki od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty
 • zwrot kosztów procesu w wysokości 11817 zł

 

Bank wniósł apelację od wyroku.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ostatecznie:

 • oddalił apelację
 • zasądził dalsze koszty procesu na rzecz kredytobiorców w wysokości 8100 zł

 

Wyrok jest prawomocny.

Zapoznaj się z innymi, przykładowymi wyrokami:

WYROKI

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️  76 723 77 25 ⌨️  chf@kwmediator.pl

Możesz pozostawić dane do kontaktu, wtedy to my skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ

mBank pozywa i przegrywa.

Klienci po unieważnieniu umowy kredytowej i odmowie rozliczenia pozwali bank o zapłatę. 

Sytuacja nieco specyficzna. Kredytobiorcy spłacili kredyt w całości na etapie apelacji w swojej sprawie o unieważnienie umowy. Sąd ostatecznie unieważnił umowę CHF i zasądził do zwrotu kwoty nieobejmujące jednorazowej spłaty pozostałej kwoty kredytu.

Bank odmówił rozliczenia w tej sprawie ponad sentencję wyroku, więc kredytobiorcy wnieśli  pozew o zapłatę w związku z orzeczoną wcześniej nieważnością umowy kredytowej.

W odpowiedzi bank złożył powództwo o zwrot kapitału i o bezumowne korzystanie z kapitału. Ponadto bank wnosił o ponowne ustalenie co do ważności umowy kredytowej.

W połączonym postępowaniu Sąd Okręgowy w Legnicy:

 • oddala powództwo główne banku
 • oddala powództwo o zwrot kapitału i o opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału
 • zasądza na rzecz kredytobiorców nierozliczoną kwotę nadpłaconego kredytu wraz z odsetkami
 • zasądza na rzecz kredytobiorców wszelkie koszty połączonego procesu wraz z odsetkami

 

Wyrok nie jest prawomocny.
Zapoznaj się z innymi, przykładowymi wyrokami:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️ 76 723 77 25 ⌨️ chf@kwmediator.pl

Możesz pozostawić dane do kontaktu, wtedy to my skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ

Upadłość konsumencka 2022.

Kto i z jakim skutkiem może pozbyć się długów ogłaszając upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia każdemu niezależnie od statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy wieku. Również przedsiębiorcom, którzy na skutek utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych zostali zmuszeniu do zamknięcia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy — prawo upadłościowe, wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. W tym przypadku sąd przy ustalaniu planu spłaty może wydłużyć okres spłaty. Także konsumenci zostaną objęci procesem upadłości konsumenckiej, pomimo braku majątku, braku stałego źródła dochodu lub bardzo niskiego dochodu.

Przypominamy, iż w obecnym systemie prawnym, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z pozytywnym wynikiem, należy spełniać następujące przesłanki:
– wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej,
– zaległość wobec wierzycieli musi wynosić minimum 3 miesiące,
– wnioskodawca musi mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Rozważając decyzję o ogłoszeniu upadłości, należy realnie ocenić swoją sytuację finansową. Jeśli nie jesteś w stanie znacząco poprawić swojej sytuacji materialnej, z uwagi na niestabilną sytuację ekonomiczną, rosnącą inflację w kraju, zadzwoń pod nr tel. 76 723 77 25.

Podczas bezpłatnych konsultacji szczegółowo przedstawimy proces upadłości, przeanalizujemy Twoją sytuację i wspólnie wybierzemy korzystne dla Ciebie rozwiązanie.

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe kolejnej osoby.

Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe kolejnej osoby.

Życie potrafi zaskakująco szybko zmienić codzienność każdego z nas i w jednej chwili odwrócić sytuację o 180 stopni. W takiej sytuacji znalazł się nasz klient. Jego wieloletni związek małżeński zakończył się rozwodem i zasądzeniem alimentów na trójkę dzieci. Ciężko przeżył rozstanie z żoną i rozłąkę z dziećmi. Nie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego, rzetelnie co miesiąc płacił byłej żonie pełną kwotę alimentów. Rozwód nie wpłynął negatywnie na jego stosunki z dziećmi, aktywnie uczestniczył w ich życiu i partycypował w dodatkowych kosztach związanych z wychowaniem dzieci (zajęcia dodatkowe, zakup odzieży, wycieczki). Kiedy u starszej córki zdiagnozowano chorobę kardiologiczną, guzy na tarczycy, wady genetyczne oraz insulino oporność, rodzice dziewczynki wszystkie oszczędności oraz bieżące środki finansowe przeznaczyli na jej diagnostykę i leczenie. Długie terminy oczekiwania na wizyty w poradniach: kardiologicznej, endokrynologicznej i diabetologicznej w ramach NFZ zmusiły klienta do podjęcia leczenia córki w prywatnych gabinetach. Koszty leczenia córki znacznie przerosły możliwości finansowe klienta. Nie chciał zawieźć córki, dlatego też skorzystał z kredytu tzw. chwilówki. Oprocentowanie i koszty kredytu były bardzo wysokie, a kiedy klient nie był w stanie zapłacić kolejnej raty kredytu, pożyczkodawca, wykorzystując jego brak racjonalnego myślenia z powodu problemów zdrowotnych dziecka, zaproponował kolejny kredyt. Kiedy zdrowie córki ustabilizowało się, klient zorientował się, że wpadł w spiralę zadłużenia, z której nie jest, w stanie się wydostać.

Po przeprowadzeniu analizy prawnej zaproponowaliśmy klientowi upadłość konsumencką. To rozwiązanie okazało się dla klienta bardzo korzystne. Wyobrażenia o życiu bez długów stało się dla niego rzeczywistością.

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Należności w Twojej firmie. Windykować we własnym zakresie czy korzystać ze wsparcia ekspertów?

Windykować własnymi zasobami, czy ze wsparciem ekspertów? O korzyściach płynących z wykorzystania wiedzy specjalistów

Słowo windykacja pochodzi z łac. vindicatio i oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń. O ile definicja tego pojęcia jest krótka, to sam proces pozostaje złożony i wieloetapowy. Wymaga niejednokrotnie na poszczególnych etapach wyspecjalizowanej wiedzy.

Uwzględniając sposób postępowania z dłużnikiem, wyróżnia się następujące jej procesy:

1) Postępowanie polubowne, które jest pierwszym i zarazem obligatoryjnym etapem ubiegania się o spłatę długu. Jest to obowiązkowa część procesu w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Polega przede wszystkim na skutecznym nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem, a następnie wezwaniu go do zapłaty należności.

2) Postępowanie sądowe – następujące w momencie wystąpienia przez wierzyciela z powództwem cywilnym w sytuacji, gdy na etapie polubownym nie udało się skontaktować z dłużnikiem lub w sytuacji, gdy ten odmówił zapłaty.

Polega on przede wszystkim na przygotowaniu dokumentów pod kątem sporządzenia pozwu o zapłatę, a następnie jego złożeniu we właściwym dla strony sądzie. Celem tej części procesu windykacji jest uzyskanie zabezpieczenia roszczenia poprzez Nakaz Zapłaty lub Wyrok wydany przez sąd.

3) Postępowanie klauzulowe – głównym celem tego etapu jest uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli aktu zawierającego stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia wierzyciela do egzekucji komorniczej.

4) Postępowanie egzekucyjne, które ma miejsce w momencie wpływu do właściwego komornika sądowego – wniosku w przedmiocie wszczęcia egzekucji i polega głównie na szeregu podejmowanych, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, działań i czynności przez komornika sądowego. Nadrzędnym celem jest odzyskanie należności, a także nadzór nad tymi działaniami przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.

Na czym polega samodzielna windykacja?

Wierzyciel, który zdecyduje się na samodzielną windykację, musi wziąć pod uwagę, że czeka go proces przeprowadzenia swojej sprawy przez każdy z powyższych etapów. Oczywiście, początkowo powinien próbować dojść do porozumienia z dłużnikiem na etapie polubownym bez zaangażowania sądu. Istnieje jednak wiele przypadków, kiedy dłużnicy uchylają się od dobrowolnej spłaty swoich zobowiązań. Wówczas wierzyciel, aby zabezpieczyć swoje roszczenie przed przedawnieniem będzie zmuszony skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a następnie do postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.

Bez wątpienia, powyższe działania wymagają wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, bowiem wierzyciel na każdym z ww. etapów musi podjąć szereg sformalizowanych działań w przepisanym przez ustawodawcę terminie.

Wskazać należy, iż nie istnieją żadne przeszkody ku temu, aby wierzyciel samodzielnie podjął powyższe działania. Do tej czynności nie jest wymagane dodatkowe uprawnienie czy wykształcenie kierunkowe. Zupełnie inną kwestą jest skuteczność działań oraz ich czasochłonność. Niestety tylko w nielicznych przypadkach windykacja taka przynosi oczekiwane rezultaty. Wynika to przede wszystkim z kilku nakładających się na siebie czynników, do których zaliczyć należy m. in.: brak znajomości obowiązujących przepisów, słabo rozwinięte umiejętności negocjacyjne, brak doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu windykacji, czy też podejmowanie działań w sposób chaotyczny lub co gorsza po upływie ustawowego terminu.

Windykacja ze wsparciem eksperta – zalety współpracy.

Na wstępie powinno się podkreślić, iż kancelaria prawna zajmująca się dochodzeniem wierzytelności, dysponuje doskonaloną przez wiele lat i sprawdzoną pod kątem obowiązującego prawa procedurą działań. Dzięki temu podejmowane czynności stają się nie tylko bardziej skuteczne ale również w większości przypadków odzyskiwanie należności trwa krócej.

Skierowane do dłużnika wezwanie do zapłaty sporządzone na papierze kancelaryjnym, opatrzone pieczęcią i podpisem profesjonalnego pełnomocnika częstokroć działa na dłużnika mobilizująco. Dodatkowo, jest to sygnał dla zobowiązanego, że wierzyciel poważnie traktuje sprawę dochodzenia należności, a w sytuacji braku spłaty polubownej sprawa prawdopodobnie zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Kolejny ważny aspekt to czas, który w dzisiejszych czasach jest nieocenioną walutą. Samodzielne działania podejmowane przez wierzyciela rozciągają się w terminie, wobec braku znajomości nie tylko przepisów prawa, ale także metodyki działania z dłużnikami. Sporządzanie dokumentów w postaci wezwań do zapłaty, a na późniejszym etapie pozwu, pism procesowych, czy w końcu wniosku egzekucyjnego z pewnością zajmą wiele czasu lub zaangażują w to wiele osób, a i tak brak jest pewności, czy spełnią zadość przepisom prawa.

Przekazanie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi daje nie tylko gwarancję prawidłowości podjęcia tych działań ale również pozwoli na uniknięcie ewentualnych, mogących wystąpić błędów formalnych i proceduralnych. Ponadto, zlecenie prowadzenia sprawy wyspecjalizowanemu ekspertowi pozwoli na zaoszczędzenie czasu, który wierzyciel może wykorzystać na realizację zadań, w których się specjalizuję.

Kancelarie prawne dzięki indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw, jak również posiadaniu wykwalifikowanych pracowników z ogromem wiedzy i doświadczenia odróżniają się od typowych, standardowych aktywności windykacyjnych podejmowanych samodzielnie przez wierzycieli. Działają one bowiem w odpowiednich normach prawnych, które pozwalają na optymalne wykorzystanie określonych sankcji, a to z kolei stanowi ich klucz do sukcesu wpływając jednocześnie na czas dochodzenia przedmiotowych należności.

Względem powyższego, w sytuacji zalegania przez kontrahenta z zapłatą, rekomenduje się jednorazową konsultację lub nawiązanie doraźnej/stałej współpracy z działami prawnymi wyspecjalizowanymi w dochodzeniu roszczeń B2B.

Proces z bankiem np. o WIBOR? Pozywać czy czekać na wyroki?

Podobnie jak w sprawach frankowych “złotówkowicze” mogą w sądach wskazywać abuzywność klauzul w ich umowach.

Mechanizm kontroli abuzywności klauzul w przypadku kredytów w PLN jest taki sam jak w przypadku kontroli klauzul przeliczeniowych w umowach frankowych. Polega na tym, że jeśli bank nie będzie w stanie wykazać prawidłowego spełnienia wobec konsumenta obowiązku informacyjnego, dotyczącego ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu o zmiennej stopie procentowej to skutkować to będzie obowiązkiem sądu do skontrolowania abuzywności umowy choćby pod kątem sposobu ustalania stawki WIBOR.

Ponadto, mając na względzie choćby fakt, że całe ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych przerzucane jest na konsumenta, wynik takiej kontroli sądu zdaje się przewidywalny.

Pojawiają się głosy, że procesy tego typu podyktowane są jedynie z powodu wzrostu rat kredytowych, a nie z przyczyn prawnych.

Należy jednak zauważyć, że dla oceny sądu w zakresie abuzywności np. zmiennego oprocentowania, aktualna wysokość stóp procentowych jest bez znaczenia. W tym przypadku główną rolę będzie odgrywać spełniony/niespełniony obowiązek informacyjny.

Podobnie sprawa wygląda z oceną sposobu określania stawki WIBOR. Wzrost inflacji i kosztów kredytu nie ma wpływu na ocenę sądu co do transparentności tego wskaźnika.

Czas pokaże, podobnie jak w procesach “frankowych”, kto miał rację w tym sporze.

Nie ma wątpliwości, że procesy tego typu będą miały miejsce. Sytuacja w tej chwili do złudzenia przypomina początki procesów w sprawach frankowych.

Na temat WIBORU pisaliśmy wyczerpująco już wcześniej.

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, wróć do tej publikacji:

Złotówkowicze chcą pozywać banki.

 

 

Upadłość konsumencka okazała się dobrym rozwiązaniem.

Pierwszą pożyczkę nasza klientka zaciągnęła po utracie pracy. Chciała pokryć wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania. Jednak wraz z utratą zatrudnienia straciła płynność finansową. Przez ten czas utrzymywała ją matka. Mimo starań nie udało jej się znaleźć pracy.

Kiedy matka klientki zachorowała, skupiła się na jej opiece i leczeniu. Tymczasowo zaprzestała poszukiwań nowego zatrudnienia. Budżet domowy został obciążony kosztami leczenia matki. Klientka, chcąc zapewnić jej dostęp do leczenia oraz opłacać bieżące wydatki zaciągała, kolejne pożyczki jednocześnie zagłębiając się w spirale zadłużenia.

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Upadłość Konsumencka w czasie wysokiej inflacji.

Sytuacja ekonomiczna wielu Polaków uległa znacznemu pogorszeniu za sprawą rosnącej inflacji oraz wzrostu rat kredytów. Niestety przekłada się to na rosnącą ilość orzekanych upadłości konsumenckich. Dobrą informacją jest fakt, że proces oddłużenia w tym trybie działa bez zarzutu i zapewnia wielu osobom w sytuacji “bez wyjścia” możliwości zapanowania nad swoimi finansami. Publikujemy kolejne postanowienie wydane w sprawie naszego klienta.

Jeśli Ty również  zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji w tym zakresie.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Wyrok CHF w I instancji. Tym razem poległ GetinBank.

Kolejna unieważniona umowa naszego klienta💥

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Legnicy w 2018 roku.  Wskazany wyrok pozwala nam ponownie cieszyć się z faktu korzystnych rozstrzygnięć spraw frankowych w mniejszych sądach na terenie całego kraju.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2022r. Sąd Okręgowy w Legnicy:
👉ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007r. z Getin Bankiem jest nieważna,
👉zasądził na rzecz klientów zwrot 363 162,87 zł wraz z należnymi odsetkami zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
👉zasądził na rzecz klientów zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) w wysokości 8095,53 zł,
Wyrok nie jest prawomocny.

 

Zapoznaj się z innymi, przykładowymi wyrokami:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️ 76 723 77 25 ⌨️ chf@kwmediator.pl

Możesz pozostawić dane do kontaktu, wtedy to my skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ

Historia osoby, która już skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

Historia klientki jakich wiele.

Nasza klientka wraz z mężem i dzieckiem prowadzili ustabilizowane życie. Realizując potrzeby rodziny, zaciągnęła kredyt na zakup samochodu. Był on niezbędny jako środek transportu do pracy oraz podróży rodzinnych. Ich sytuacja była na tyle stabilna, że nie byli w stanie przewidzieć, że nie będzie ich stać na tę jedną dodatkową ratę.

Pierwsze problemy pojawiły się, gdy pracodawca męża zaczął wypłacać wynagrodzenie z opóźnieniem. W międzyczasie pojawiło się drugie dziecko. Jeden, niestabilny dochód małżonka przestał wystarczać na potrzeby powiększającej się rodziny. Coraz częściej stawali przed wyborem, wyżywienie rodziny czy opłaty rachunków i kredytów.

Pogłębiające się problemy finansowe doprowadziły do eksmisji z mieszkania spółdzielczego. Klientka popadła w depresję, zaczęła nadużywać alkoholu. Mając świadomość, że sami nie wyjdą na prostą, zwrócili się do naszej kancelarii o pomoc w zakresie zobowiązań finansowych.

W związku z wypełnieniem warunków koniecznych i skutecznie złożonym wnioskiem klientka uzyskała decyzję sądu o upadłości konsumenckiej.
Postanowienie sądu jest dobrym początkiem zmian w życiu kolejnej polskiej rodziny.

Jeśli Ty również znalazłeś się w labiryncie zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Windykacja Sądowa.

W zależności od przebiegu procesu windykacji polubownej, o której pisaliśmy Państwu w poprzednim poście, koniecznym jest podjęcie decyzji w przedmiocie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Taka sytuacja ma zwykle miejsce, jeśli pierwszy etap podjętych działań nie zakończył się pomyślnie. Dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od ciążącego na nim obowiązku spłaty zobowiązania.

W przypadku windykacji sądowej wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń wg przepisów ogólnych. Sprawa wówczas skierowana zostanie na posiedzenie jawne, podczas którego przesłuchiwany jest zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Może on także skorzystać z prawa wytoczenia powództwa w trybie nakazowym lub upominawczym. Bez względu na tryb jaki wybierze, następstwem skierowania pozwu jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty, który nie tylko uprawnia do wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, ale przede wszystkim pozwala na zabezpieczenie roszczenia wierzyciela przed jego przedawnieniem.

Do działań w ramach windykacji sądowej zaliczyć można:

Zainicjowanie postępowania poprzez skierowanie do sądu pozwu, czyli pierwszego pisma w sprawie

* Zgodnie z art. 187 k.p.c. – pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać:

– dokładne określenie żądania, a w sprawach majątkowych – oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

– oznaczenie daty wymagalności roszczenia,

– wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądania,

– informację, czy strony postępowania podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto także pamiętać, iż do pozwu należy dołączyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak również potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu – wynoszącej 5 % z wartości przedmiotu sporu (WPS) lub w przypadku postępowania w trybie uproszonym ¼ z 5 % wartości przedmiotu sporu (WPS).

Oczekiwanie na wydanie nakazu zapłaty

W zależności od wybranego trybu postępowania – czas ten może się różnić. W przypadku trybu nakazowego – strony postępowania nie uczestniczą w rozprawie. Postępowanie przeprowadzane jest na podstawie dołączonego do pozwu materiału dowodowego niewzbudzającego żadnych wątpliwości sądu. W przypadku trybu zwykłego – po złożeniu pozwu oczekiwać należy na wyznaczenie terminu rozprawy. Podczas rozprawy zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przesłuchanie stron postępowania.

Wydanie Nakazu zapłaty lub wyroku (w zależności od trybu postępowania) i oczekiwanie na stwierdzenie prawomocności wydanego nakazu zapłaty lub wyroku.

W tym czasie pozwany ma możliwość złożenia w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia nakazu zapłaty sprzeciwu/zarzutów.

Jeśli mamy do czynienia z wyrokiem w ciągu 7 dni od jego publikacji wniosku o doręczenie uzasadnienia, a następnie złożenia apelacji.

Brak jakiegokolwiek działania po stronie Pozwanego spowoduje, że sąd stwierdzi prawomocność wydanego orzeczenia.

Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Jak wynika z powyższego, przy windykacji sądowej istnieje szereg istotnych czynności, ale i formalności których musi dopełnić Powód. Przy ich zachowaniu sąd wyda tytuł wykonawczy, uprawniający go do dochodzenia swoich należności w późniejszym etapie na drodze postępowania egzekucyjnego.  Możecie Państwo skorzystać na tym etapie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

76 723 77 25
biuro@kwmediator.pl

Upadłość konsumencka – alternatywa na trudne czasy.

W Polsce gospodarstwa domowe na skutek pandemii COVID-19 zostały obciążone wzrostem rachunków za gaz, energię elektryczną i ciepło. Wyższe ceny surowców energetycznych spowodowały też wyższe ceny paliw. Wojna Rosyjsko Ukraińska zaostrzyła wzrost cen. Według ekonomistów trwający cykl podwyżek stóp procentowych swój szczyt na poziomie 10.8% osiągnie w III kwartale 2022 r. i będzie się utrzymywał do I kwartału 2023 r.

Chwiejna gospodarka, niestabilna polityka kraju wpływa niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa Polaków. Coraz więcej osób boi się jutra, odczuwa strach przed utratą stabilności finansowej.

Jeśli znalazłeś się w labiryncie zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku,
– nie ma żadnego źródła dochodu,
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych.

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą,

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone,
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać,
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu.

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Millenium Bank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Bank przegrywa po apelacji proces o zwrot składek UNWW przy kredycie hipotecznym CHF💥

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zasadniczo niekorzystny wyrok w pierwszej instancji zdarza się rzadko, jednak w tym przypadku tak właśnie było.  Sąd w pierwszej instancji oddalił powództwo. Apelacja przyniosła oczekiwany wyrok zasądzający zwrot wszystkich składek wpłaconych przez kredytobiorcę tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie:
👉ustalił, że należny jest zwrot niesłusznie pobieranych opłat za niski wkład własny,
👉zasądził zwrot 12903,80 zł wraz z należnymi odsetkami,
👉zasądził zwrot wszelkich kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) 
Wyrok jest prawomocny a bank wypłacił całość należności. 

Continue reading “Millenium Bank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.”

Niepowodzenie w biznesie może być powodem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przedsiębiorca który skorzystał z procedury upadłości konsumenckiej.

Nasza Klientka prowadziła własną działalność gospodarczą i jednocześnie pracowała na umowę o pracę. Partner klientki zaproponował jej prowadzenie firmy w branży stolarskiej, z której sam się wywodził. Mając pewne źródło dochodu z własnej działalności i umowy o pracę, doświadczenie zawodowe, a także know-how (oferowane przez partnera), inwestycja ta wyglądała na mało ryzykowną. Szacowane koszty nowego projektu, nie znalazły odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Zakup maszyn, koszt najmu placu pod działalność, zatrudnienie pracowników pochłonęły jej oszczędności. Z czasem poświęciła swoją pierwotną firmę na rzecz spłaty zobowiązań niewypłacalnego biznesu.

Ostatecznie zamknęła działalność gospodarczą. Z uwagi na wybuch pandemii, pracodawca naszej klientki został zmuszony do redukcji etatów. W ten sposób straciła ona jedyne źródło dochodu. Na dzień podjęcia z nami współpracy klientka nie miała zdolności do regulowania swoich zobowiązań, zapadła więc decyzja o skorzystaniu z procedury upadłości konsumenckiej.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań. 

 • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
 • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
 • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy w Poznaniu orzekł na rzecz klienta upadłość konsumencką.

 • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
 • Wszelkie sprawy sądowe “w trakcie” również zostały zamknięte.
 • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

T: 76 723 77 25

@: upadlosc@kwmediator.pl

Zostaw swoje dane do kontaktu w formularzu na naszej stronie (link poniżej).

Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

Upadłość konsumencka Wrocław

Windykacja polubowna krok po kroku.

W dobie aktualnej sytuacji rynkowej wiele firm doświadcza zatorów płatniczych istotnie wpływających na działalność przedsiębiorstwa. Poniżej przybliżymy Państwu możliwości działania w takiej sytuacji, które często decydują o skuteczności czynności w tym zakresie. 

Windykacja polubowna to pierwszy krok na drodze prowadzącej do odzyskania należności.
Polega ona przede wszystkim na ugodowym podejściu wierzyciela do dłużnika poprzez podjęcie szeregu działań, których celem jest nakłonienie go do tego, by dobrowolnie, bez przymusu sądowego, uregulował swoje zobowiązania.

Do działań w ramach windykacji polubownej zaliczyć można:

1) Skierowanie do dłużnika pisma z przypomnieniem o konieczności spłaty należności z jednoczesnym podkreśleniem upływu terminu zapłaty.

Często zdarza się, że kontrahenci z uwagi na swoje roztargnienie, zmiany kadrowe w firmie, czy też okres urlopowy, zapominają dokonać terminowej płatności, w związku z czym tego rodzaju przypomnienie ma na celu wzbudzenie w nich szybciej reakcji w postaci naprawy swojego błędu, a co za tym idzie dokonania zapłaty.

Sytuacja ma się nieco gorzej w momencie, kiedy kontrahent pomimo otrzymania ww. pisma w dalszym ciągu nie dokonuje płatności. W takim stanie rzeczy koniecznym jest podjęcie kolejnego kroku przewidzianego dla windykacji polubownej jakim jest:

2) Próba nawiązania kontaktu z dłużnikiem

Warto wskazać, iż kontakt ten powinien mieć już charakter bardziej stanowczy, a dla celów dowodowych, na wypadek przyszłego postępowania sądowego – powinien być prowadzony w formie pozwalającej udowodnienie podjętych w sprawie czynności przez Wierzyciela.

W razie dalszej bierności dłużnika, kolejnym możliwym krokiem jest:

3) Wezwanie do zapłaty

Jest to oficjalne pismo kierowane przez wierzyciela do dłużnika, którego celem jest podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich czynności – doprowadzenie do pozasądowego rozwiązania problemu zadłużenia.

Jeśli chodzi o wymogi wezwania do zapłaty, dokument ten winien zawierać:

– datę i miejsce sporządzenia wezwania,

– oznaczenie wierzyciela,

– oznaczenie dłużnika,

– wysokość nieuregulowanego zobowiązania,

– oznaczenie dokumentów, z których owo zadłużenie wynika, w tym również jego pierwotny termin

zapłaty,

– kwotę odsetek w zw. z nieterminową płatnością wyliczoną na dzień skierowania wezwania,

– nowy termin zapłaty,

– numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien wpłacić środki,

– konsekwencje związane z niespłaceniem zobowiązania.

Rzeczone wezwanie warto skierować na adres dłużnika, a w przypadku przedsiębiorstwa – na adres siedziby firmy za pośrednictwem poczty tradycyjnej za potwierdzeniem odbioru. Przyjęło się, iż standardem jest skierowanie maksymalnie dwóch takich wezwań do dłużnika, a kiedy w dalszym ciągu nie dokona on zapłaty należy skierować:

4) Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jest to pismo kończące etap polubownej windykacji. Dłużnik, który otrzyma taki dokument, musi zdać sobie sprawę z tego, że w przypadku niedokonania spłaty zobowiązania w terminie wskazanym przez Wierzyciela, będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi element niezbędnym przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, bowiem zgodnie z art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., w pozwie należy wskazać informację, czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu.

Dokument ten powinien zawierać takie same elementy, jak zwykłe wezwanie.

Warto wskazać, iż etap windykacji polubownej stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie, ponieważ:

-umożliwia uniknąć długo trwających procesów sądowych;

– jest alternatywą na powolne, choć skuteczne wyjście z tzw. spirali zadłużenia;

– nie naraża dłużnika na niepotrzebne koszty postępowania windykacyjnego oraz sądowego;

– prowadzi do rozwiązania bez wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, który w przyszłości

mógłby powodować trudności w uzyskaniu kredytu;

Konkludując, konsekwencja podjętych działań to klucz sukcesu. Dłużnik musi mieć świadomość, że wierzyciel nie zaprzestanie swoich działań do momentu odzyskania przez niego należnych mu środków, dlatego warto też na tym etapie zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

76 723 77 25

biuro@kwmediator.pl

mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Bank przegrywa po apelacji proces o zwrot składek UNWW przy kredycie hipotecznym CHF💥

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Niestety sąd w pierwszej instancji oddalił powództwo. Apelacja przyniosła oczekiwany wyrok zasądzający zwrot wszystkich składek wpłaconych przez kredytobiorcę tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie:
👉ustalił, że należny jest zwrot niesłusznie pobieranych opłat za niski wkład własny,
👉zasądził zwrot 4364,75 zł wraz z należnymi odsetkami,
👉zasądził zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) 
Wyrok jest prawomocny a bank wypłacił całość należności. 

Continue reading “mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.”