FAQ

FAQ

Powrót do poprzedniej strony

Jaka jest różnica między kredytem denominowanym a indeksowanym?

Obie te umowy stwarzają obecnie identyczne możliwości procesowe. Najprościej mówiąc różnica polega na tym, że w przypadku kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, na umowie kwota kredytu określona jest w złotych polskich, a w przypadku denominowanego – we frankach szwajcarskich.

Czy całkowita spłata kredytu uniemożliwia złożenie pozwu?

Nie, całkowita spłata kredytu, czy sprzedaż mieszkania i całkowita spłata kredyty nie stoją na przeszkodzie do wszczęcia postępowania sądowego. Należy pamiętać, że od dnia całkowitej spłaty kredytu, kredytobiorca ma 10 lat na złożenie pozwu (termin przedawnienia).

Do jakiego sądu składamy pozew?

Pozew składamy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorców lub w sądzie właściwym dla siedziby banku. Mamy możliwość wyboru.

Jak długo trwa proces?

Określenie z góry czasu trwania procesu nie jest możliwe, ponieważ uzależniony jest on od wielu czynników. Należy zakładać, że postępowanie trwa średnio 3 lata, a w przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie 4 lata.

Czy kredytobiorca musi stawiać się na rozprawy w sądzie?

Obecność kredytobiorcy jest obowiązkowa na jednej rozprawie, podczas której składa zeznania. Na pozostałych rozprawach obecność powodów jest nieobowiązkowa i w ich imieniu stawia się pełnomocnik.

Czy faktycznie można wygrać z bankiem?

Tak, na chwilę obecną wygrywalność frankowiczów w sądzie wynosi ok. 92 %. Dla porównania w roku 2016 czy 2017, wygrywalność wynosiła ok. 25 %.

Czy każdą umowę można kwestionować?

Można kwestionować każdą umowę, która zawiera niedozwolone klauzule. Umowę najlepiej jest przekazać do analizy kancelarii, która zweryfikuje, czy wśród zapisów umowy wystąpiły te niedozwolone.

Co z okresem przedawnienia? Umowa podpisana ponad 10 lat temu.

10-letni okres przedawnienia dotyczy poszczególnych zapłaconych rat kredytowych, a nie całej umowy kredytowej. Kredytobiorca ma zatem prawo wystąpić z pozwem po tym czasie, jednak będzie mógł domagać się zwrotu nadpłaty/rat za ostatnie 10 lat spłaty.

Czy po uzyskaniu wyroku, bank może odmówić wypłaty zasadzonej kwoty?

W przypadku uzyskania prawomocnego wyroku bank jest zobowiązany do jego realizacji. Jeżeli opóźnia się z zapłatą, kierujemy do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji.

Czy po złożeniu pozwu, mogę przestać płacić raty kredytu?

Taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku udzielenia przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat kredytowych i zakazu wypowiedzenia umowy z tego powodu. Sądy chętniej udzielą zabezpieczenia w sytuacji, gdy kredytobiorca dokonał do banku płatności, których suma odpowiada wypłaconemu przez bank kapitałowi.

Czy bank może zemścić się na kredytobiorcy za złożenie pozwu?

Bank nie ma możliwości, aby odegrać się na kredytobiorcy za złożony pozew. Jeżeli kredytobiorca spłaca dalej raty kredytowe zgodnie z umową, nie ma podstaw do jej wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania płatności rat kredytowych bez udzielenia sądowego zabezpieczenia, bank podejmie procedury windykacyjne i następnie wypowie umowę kredytową.

FAQ

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik