Pekao – SO Kraków, I C 2454/21

Pekao – SO Kraków, I C 2454/21

Powrót do poprzedniej strony


Pekao – SO Kraków, I C 2454/21

Pekao – SO Kraków, I C 2454/21
Sprawa dotyczy umowy kredytowej zawartej z Bankiem BPH S.A. w 2006r. Pozew został złożony w sierpniu 2021r. do Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt I C 2454/21. Po przeprowadzeniu jednej rozprawy w dniu 30.03.2022r., Sąd na posiedzeniu niejawnym w dniu 5.05.2022r. wydał wyrok, którym ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytowych za ostatnie 10 lat spłaty. Wyrok nie jest prawomocny.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik