Sąd Okręgowy w Łodzi – mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Łodzi – mBank S.A.

Powrót do poprzedniej strony


Sąd Okręgowy w Łodzi – mBank S.A.

Sprawa dotyczy umowy kredytowej zawartej z BRE Bankiem S.A. w 2004r na kwotę 110 000 zł Pozew został złożony na początku 2017 r. i zakładał wyłącznie żądanie zapłaty – w pierwszej kolejności z tytułu nieważności umowy, a ewentualnie zwrot nadpłaty z tytułu wystąpienia w umowie niedozwolonych klauzul (odfrankowienie). W pierwszej instancji sprawa była rozpoznawana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, który w dniu 4.10.2018r. wydał wyrok oddalający w całości nasze powództwo, sygn. akt XVIII C 4728/17. W wyniku złożonej apelacji, Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 30.09.2020r. wydał wyrok zmieniający zaskarżony wyrok sądu rejonowego i zasądzający kwotę wynikającą z nieważności umowy kredytowej. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że umowa była nieważna na dzień jej zawarcia. W trakcie trwania postępowania apelacyjnego, kredyt został w całości spłacony w wyniku sprzedaży mieszkania. Po prawomocnym zakończeniu procesu, wystąpiliśmy do banku o zwrot rat kredytowych uiszczonych ponad uruchomiony kapitał. Bank jednak odmówił spełnienia świadczenia, ponieważ wpłacone raty zatrzymał sobie na poczet opłat za bezumowne korzystanie z kapitału. Sprawa znalazła swój finał w sądzie i obecnie czekamy na rozpoznanie tej sprawy. Mimo tego bank przekazał do BIK-u informację o nieistnieniu zobowiązania.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik