Sąd Okręgowy w Warszawie –  Raiffeisen Bank International AG

Sąd Okręgowy w Warszawie – Raiffeisen Bank International AG

Powrót do poprzedniej strony


Sąd Okręgowy w Warszawie – Raiffeisen Bank International AG

Sprawa dotyczy umowy kredytowej zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2008r. Pozew został złożony kwietniu 2018r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, a w wyniku rozszerzenia powództwa sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt IV C 2328/20. Sąd wydał wyrok, którym zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat kredytowych za ostatnie 10 lat spłaty z tytułu nieważności umowy kredytowej wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.

AKTUALIZACJA:

Pozwany bank złożył apelację od wyroku i sprawa trafiła do rozpoznania przed Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrokiem z dnia 10 maja 2022r., sygn. akt V ACa 769/21 Sąd Apelacyjny zmienił zasądzone odsetki w wyroku I instancji, uzależnił zwrot zasądzonych rat kredytowych od jednoczesnego zwrotu na rzecz banku wypłaconego kapitału kredytu, oddalił apelację w pozostałym zakresie. Wyrok jest prawomocny.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik