Czy można odzyskać 100% wpłaconych kwot z tytułu posiadanej polisolokaty?

Czy można odzyskać 100% wpłaconych kwot z tytułu posiadanej polisolokaty?

Powrót do poprzedniej strony


Czy można odzyskać 100% wpłaconych kwot z tytułu posiadanej polisolokaty?

25 lutego, 2021


Normą stały się wyroki sądów powszechnych dotyczące zwrotu opłat likwidacyjnych. Jednak to tylko część środków, które klienci wpłacili na rzecz ubezpieczyciela w związku z posiadaną polisolokatą, czyli umową ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK).
Mówiąc w dużym skrócie, umowy tego typu zawierają zapisy niedozwolone, które pozwalają na ich unieważnienie. Taki kierunek potwierdzają zapadające wyroki w tego typu sprawach.
Dlaczego tak się dzieje?
Ponieważ istotą umowy ubezpieczenia jest ponoszenie ryzyka przez ubezpieczyciela. Polisolokaty przewidują w razie zajścia wypadków ubezpieczeniowych wypłatę świadczenia w zasadzie odpowiadającego wartości wpłaconych do tego czasu składek. Pomimo że jest to umowa ubezpieczenia, to nie daje ona ochrony ubezpieczanemu, a ubezpieczyciel nie ponosi ryzyka ubezpieczeniowego. Polisolokata ma charakter wyłącznie oszczędnościowo-inwestycyjny.
Czym skutkuje unieważnienie umowy potocznie zwanej polisolokatą?
Unieważnienie takiej umowy niesie za sobą wzajemny obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń. Oznacza to, że ubezpieczyciel musi oddać klientowi 100% wpłaconych składek. Klient musi oddać ubezpieczycielowi kwoty, które z tytułu tej umowy otrzymał.
Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie jest najkorzystniejszym wyjściem z bez wątpienia toksycznego produktu, jakim jest polisolokata.
Jeśli poszukujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy Twoją sytuację i przedstawimy Ci wszelkie możliwości.
☎ 76 723 77 25
⌨ polisolokaty@kwmediator.pl