Czy warto podpisać ugodę z ubezpieczycielem?

Czy warto podpisać ugodę z ubezpieczycielem?

Powrót do poprzedniej strony


Czy warto podpisać ugodę z ubezpieczycielem?

12 marca, 2021


Owszem, ale wyłącznie w przypadku, gdy jest ona dla nas korzystna.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często proponują poszkodowanym ugody, na mocy których godzą się na wyższą kwotę odszkodowania w stosunku do kwoty oferowanej pierwotnie. Jednocześnie taki dokument zawiera zapisy uniemożliwiające poszkodowanemu dochodzenie dalszych roszczeń w przyszłości.
Nie ma w tym rozwiązaniu nic złego. Unikamy postępowania sądowego, oszczędzamy czas i nie ponosimy kosztów dochodzenia odszkodowania. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby podjąć dobrą decyzję, musimy znać rzeczywistą wartość naszych roszczeń. Koniecznym jest wiedza, czy proponowana w drodze ugody kwota jest bliska rzeczywistej wartości poniesionej szkody.
Warto wiedzieć, że zakłady ubezpieczeń oferując ugody, zaniżają wartość szkody i w znakomitej większości przypadków, z którymi się zetknęliśmy dotychczas, tak właśnie było.
W takich okolicznościach ugoda będzie zwyczajnie niekorzystna. Dlatego też, zanim dojdzie do podpisania porozumienia, ubezpieczony powinien mieć w ręku:
🔹niezależną wycenę poniesionej szkody,
🔹opinię prawną co do samej treści ugody,
Na rynku funkcjonuje sporo profesjonalnych kancelarii, które mogą wykonać takie zlecenie.
Ważne, aby wiedzieć, że nie mamy obowiązku podpisywania ugody. Kwotę zaproponowaną pierwotnie przez ubezpieczyciela i tak otrzymamy.
Zachęcamy do weryfikowania wartości Państwa szkód, zanim cokolwiek Państwo podpiszecie. Koszty analizy, o której piszemy wyżej, są niewielkie i zdecydowanie warto je ponieść, aby nie zamknąć sobie drogi do dochodzenia często dużej części należnych roszczeń.
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu: