Frankowicz wygrał spór z Urzędem Skarbowym ‼️

Frankowicz wygrał spór z Urzędem Skarbowym ‼️

Powrót do poprzedniej strony


Frankowicz wygrał spór z Urzędem Skarbowym ‼️

16 lipca, 2020


Doskonałe wieści dla wszystkich, którzy pozwali bank w sprawie frankowej.

👉 Stan sprawy:
W związku z istotnymi trudnościami ze spłatą zobowiązania wynikającymi ze wzrostu kursu franka szwajcarskiego kredytobiorca zawarł z bankiem ugodę. Bank zgodził się na zwolnienie kredytobiorcy z długu w zamian za przekazanie własności kredytowanej nieruchomości. Kilka lat później Urząd Skarbowy przeprowadził w tej sprawie czynności sprawdzające i stwierdził, że od kwoty odpowiadającej wartości umorzonego kredytu należy się zapłata podatku. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego o umorzenie podatku z odsetkami. Organ umorzył odsetki, ale odmówił umorzenia podatku.
👉Rozstrzygnięcie:
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił niekorzystne dla kredytobiorcy rozstrzygnięcie fiskusa. Ten jednak złożył skargę kasacyjną do NSA. Wyrokiem z dnia 15 lipca 2020 r. (sygn. akt II FSK 1886/19) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną w postępowaniu, do którego przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.
⬇️