Upadłość konsumencka. Historia osoby, która ma to już za sobą.

Upadłość konsumencka. Historia osoby, która ma to już za sobą.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka. Historia osoby, która ma to już za sobą.

20 stycznia, 2023


Znalazłeś się w trudnej sytuacji rodzinnej, która wpędziła Cię w spiralę zadłużeń?

Nieudane małżeństwo, problemy z dziećmi, problemy z współuzależnieniem i ciągle rosnące długi? To może się skończyć!

Zapraszamy do przeczytania historii naszej klientki, której pomogliśmy poradzić sobie z problemami.

Nasza klientka pierwsze zobowiązania zaciągała wraz z mężem na remont mieszkania. Regularnie spłacali raty kredytów, wywiązując się z podpisanych umów. Problemy pojawiły się wraz z pogarszającym się stanem zdrowia klientki. Liczne pobyty w szpitalach i przedłużające się zwolnienie lekarskie, spowodowały że pracodawca rozwiązał z nią umowę.

Została wtedy bez środków do życia i popadła w spiralę zadłużeń. Próbując spłacić obecne kredyty, zaciągała kolejne pożyczki. Klientka była przekonana, że uda jej się podjąć nową pracę i uregulować zobowiązania. Jednak nieszczęścia chodzą parami – do rosnącego zadłużenia dołączyły problemy alkoholowe męża, który zamiast współuczestniczyć w spłacie wierzytelności, stał się kolejnym obciążeniem.

Zasiłek dla bezrobotnych nie pokrywał kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, dlatego klientka zmuszona była przestać płacić czynsz, żeby starczyło na leki i jedzenie. W tej historii pojawił się promyczek nadziei – udało się jej znaleźć pracę i spłacić zaległości w czynszu.

Poprawa sytuacji był jednak chwilowa.

Dobra passa nie trwała jednak długo, choroba powróciła, a narastający problem alkoholowy małżonka spowodował agresywne zachowanie. Wystraszona kobieta kilkukrotnie musiała prosić o interwencję policji z powodu zachowania męża. Zmusiło ją to do podjęcia ostatecznej decyzji o rozwodzie. W tym samym czasie egzekucji komorniczej zostało poddane świadczenie rehabilitacyjne, będące jedynym źródłem dochodu klientki.

Chcąc poprawić swoją sytuację życiową zdecydowała się zaprosić pod swój dach córkę z zięciem. Rodzina miała jej pomóc w spłacie zobowiązań finansowych i partycypować w kosztach mieszkania. Takie rozwiązanie z pozoru korzystne, ostatecznie zmusiło naszą klientkę do opuszczenia własnej nieruchomości. Córka z partnerem, nie tylko nie dokładała się do wspólnego gospodarstwa domowego, ale także traktowała swoją matkę bez szacunku, przejawiając agresywne zachowania.

Klientka po raz kolejny zawiodła się na najbliższych. Konflikt z córką przyczynił się do pogorszenia zdrowia psychicznego i po konsultacji z psychologiem, dla ratowania własnego zdrowia psychicznego, opuściła mieszkanie i zamieszkała z drugą córką w innym mieście. To jednak nie rozwiązało jej problemów finansowych, córka z partnerem nadal mieszkając w mieszkaniu klientki systematycznie je zadłużała, nie regulując ani rachunków, ani czynszu. 

Przyszedł odpowiedni czas na odważną decyzję.

Klientka opłaca leczenie i utrzymanie z zasiłku dla bezrobotnych i nie zostaje jej nawet złotówka na spłatę zadłużeń. W takiej sytuacji życiowej zgłosiła się do kancelarii. Okazało się, że upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem.

Niedługo po złożeniu wniosku, Sąd Rejonowy w Częstochowie wydaje postanowienie w tej sprawie. Po rozpatrzeniu trudnej sytuacji klientki bardzo szybko ustalany jest plan spłaty, a raty są niewielkie. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do pojawienia się iskierka nadziei na spokojną przyszłość.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do dalszych informacji: WARUNKI UPADŁOŚCI

Jak możesz się z nami skontaktować?

telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl