Przedawnienie należności. Jak przerwać jego bieg?

Przedawnienie należności. Jak przerwać jego bieg?

Powrót do poprzedniej strony


Przedawnienie należności. Jak przerwać jego bieg?

6 maja, 2021


W obrocie gospodarczym funkcjonuje kilka okresów przedawnienia należności (pisałem o tym 06.04.21.) po których upływie nie można skutecznie dochodzić zapłaty od swoich kontrahentów.

W kontekście powyższego ważną kwestią staje się instytucja przerwania biegu przedawnienia.

Skuteczne przerwanie przedawnienia powoduje, że termin trzeba zacząć naliczać od początku.
Ważne, żeby podjąć działania, zanim należność się przedawni.
Sposoby na to są trzy:
🔹 możemy doprowadzić do tego, żeby dłużnik uznał roszczenie, (podpisał ugodę, porozumienie lub uznanie długu).
🔹drugi, wymagający zaangażowania sądu, sądu polubownego lub komornika, (w tym celu trzeba wnieść do sądu stosowny pozew o zapłatę i po zasądzeniu skierować sprawę do egzekucji komorniczej).
🔹trzeci – polega na wszczęciu mediacji (przeprowadzonej w sposób określony w stosownych przepisach).
Powyższe metody będą skuteczne tylko w przypadku, gdy termin przedawnienia jeszcze nie upłynął.
Jeśli jednak z jakiegoś powodu należność uległa przedawnieniu to nie wszystko jeszcze stracone. Można zabiegać o to, żeby dłużnik złożył oświadczenie, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zrzeczenie się zarzutu przedawnienia złożone, zanim przedawnienie nastąpiło, jest nieważne.
Ostatnia uwaga dotyczy często spotykanych sytuacji w obrocie gospodarczym, w których strony umowy próbują zmienić zapisami okres wymagalności należności.

💡Wszelkie zapisy w umowach dotyczące zmian terminów po których nastąpi przedawnienie będą nieważne.