Kiedy można wnioskować o obniżenie alimentów?

Kiedy można wnioskować o obniżenie alimentów?

Powrót do poprzedniej strony


Kiedy można wnioskować o obniżenie alimentów?

25 lutego, 2021


Jeżeli alimenty zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem a sytuacja majątkowa osoby zobowiązanej do regulowania świadczenia uległa pogorszeniu lub sytuacja finansowa osoby otrzymującej świadczenie alimentacyjne poprawiła się, można wnieść o zmniejszenie alimentów.
W takiej sytuacji konieczne będzie postępowanie sądowe zmieniające wysokość wcześniej zasądzonych alimentów.
Pozew w takiej sprawie powinien zawierać informację o dotychczas płaconych alimentach oraz należy zaznaczyć czy obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądu, czy też z umowy zawartej z uprawnionym.
Dodatkowo w pozwie o obniżenie alimentów trzeba określić wartość przedmiotu sporu, czyli wartość, o jaką wnioskodawca chce obniżyć alimenty za okres 12 miesięcy.
Opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 złotych.
Pozew o obniżenie alimentów musi także zawierać uzasadnienie powodów żądania ich obniżenia.
W pozwie warto powołać świadków, dodatkowo niezbędne będzie dołączenie dokumentów na potwierdzenie wskazanych w pozwie okoliczności.
Dla sądu liczą się tylko dowody dotyczące zmian, jakie miały miejsce od wydania ostatniego wyroku i w taki właśnie sposób należy argumentować żądanie obniżenia alimentów.
🔹Jeśli poszukujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy Twoją sytuację i przedstawimy Ci wszelkie możliwości.
☎ 76 723 77 25
⌨ alimenty@kwmediator.pl