Komornik może być konieczny. Najważniejsze informacje o egzekucji komorniczej.

Komornik może być konieczny. Najważniejsze informacje o egzekucji komorniczej.

Powrót do poprzedniej strony


Komornik może być konieczny. Najważniejsze informacje o egzekucji komorniczej.

6 lipca, 2020


Kiedy w procesie dochodzenia należności zawiodła polubowność i dalsza windykacja w czasie trwania procesu sądowego, przyjdzie moment, w którym otrzymamy tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty/wyrok) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co dalej? Ano czas na wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Wzór wniosku można znaleźć w internecie, ale również znajdziecie go na stronach większości kancelarii komorniczych i tu rada, najlepiej pobrać go ze strony komornika, do którego skierujecie swoją sprawę. Najpierw jednak należy wybrać komornika zgodnie z rejonizacją. Zasadą jest, że komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik, więc każdy z komorników w danym rewirze, w którym dłużnik ma siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania będzie komornikiem „właściwym” i zobowiązanym do przyjęcia wniosku egzekucyjnego. Następnie komornik wystąpi o wpłatę zaliczki na czynności egzekucyjne i rozpocznie czynności zmierzające do wyegzekwowania zobowiązania.
Pamiętajcie o podstawowej kwestii, komornik działa na wniosek wierzyciela i to on jest decyzyjny co do sposobu prowadzenia egzekucji, wskazania składników majątku, z których egzekucja ma być prowadzona, czy też przyjęcia propozycji spłaty należności przez dłużnika.
Dobrą praktyką jest regularny kontakt z komornikiem, dzięki któremu uczestniczycie w procesie egzekucji, podejmując na bieżąco decyzję w Waszej sprawie.
Pamiętajmy o zachowaniu kontaktu z dłużnikiem, który w takich okolicznościach może chcieć czynić ustalenia bezpośrednio z Wami, czym przyczyniacie się do szybszej realizacji spłaty długu. W trakcie trwania egzekucji wciąż możecie zawrzeć ugodę z dłużnikiem, jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy nie ma szans na szybkie zaspokojenie Waszych roszczeń np. z rachunku bankowego dłużnika.
W przypadku, kiedy z jakiegoś powodu nie możecie przeprowadzić powyższej procedury sami, wyręczy Was kancelaria zajmująca się dochodzeniem należności lub każdy prawnik działający w Waszym imieniu.
Życzymy Wam powodzenia w dochodzeniu Waszych należności.