mBank pozywa i przegrywa.

mBank pozywa i przegrywa.

Powrót do poprzedniej strony


mBank pozywa i przegrywa.

15 września, 2022


Klienci po unieważnieniu umowy kredytowej i odmowie rozliczenia pozwali bank o zapłatę. 

Sytuacja nieco specyficzna. Kredytobiorcy spłacili kredyt w całości na etapie apelacji w swojej sprawie o unieważnienie umowy. Sąd ostatecznie unieważnił umowę CHF i zasądził do zwrotu kwoty nieobejmujące jednorazowej spłaty pozostałej kwoty kredytu.

Bank odmówił rozliczenia w tej sprawie ponad sentencję wyroku, więc kredytobiorcy wnieśli  pozew o zapłatę w związku z orzeczoną wcześniej nieważnością umowy kredytowej.

W odpowiedzi bank złożył powództwo o zwrot kapitału i o bezumowne korzystanie z kapitału. Ponadto bank wnosił o ponowne ustalenie co do ważności umowy kredytowej.

W połączonym postępowaniu Sąd Okręgowy w Legnicy:

  • oddala powództwo główne banku
  • oddala powództwo o zwrot kapitału i o opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału
  • zasądza na rzecz kredytobiorców nierozliczoną kwotę nadpłaconego kredytu wraz z odsetkami
  • zasądza na rzecz kredytobiorców wszelkie koszty połączonego procesu wraz z odsetkami

 

Wyrok nie jest prawomocny.
Zapoznaj się z innymi, przykładowymi wyrokami:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️ 76 723 77 25 ⌨️ chf@kwmediator.pl

Możesz pozostawić dane do kontaktu, wtedy to my skontaktujemy się z Tobą.

FORMULARZ

Poprzedni artykuł: