mBank prawomocnie przegrywa 3 letnią batalię w sprawie CHF

mBank prawomocnie przegrywa 3 letnią batalię w sprawie CHF

Powrót do poprzedniej strony


mBank prawomocnie przegrywa 3 letnią batalię w sprawie CHF

2 października, 2020


🔉Prawomocna wygrana z mBankiem w sprawie kredytu CHF ‼️
Kredytobiorcą w tej sprawie jest osoba na co dzień zarządzająca Kancelarią Prawną Mediator, co pozwala nam opublikować treść wyroku bez zasłaniania danych.
👉Wyrokiem z dnia 4 października 2018r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia oddalił nasze powództwo o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej z BRE Bankiem S.A. – obecny mBank S.A.
Złożyliśmy oczywiście apelację od wyroku, podnosząc zarzut naruszenia przez sąd I instancji art. 58 § 1 kc w związku z art. 69 Prawa Bankowego oraz art. 358(1) kc i art. 385(1) kc.
👉Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 30 września zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznał zarzut nieważności umowy i zasądził na rzecz powodów 5 440 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
W trakcie trwania postępowania apelacyjnego kredytobiorcy spłacili kredyt w całości, zatem należność na ich rzecz wynosić będzie łącznie około 70 000 zł.