Niewypłacalność wynikająca z problemów rodzinnych

Niewypłacalność wynikająca z problemów rodzinnych

Powrót do poprzedniej strony


Niewypłacalność wynikająca z problemów rodzinnych

2 lipca, 2020


📣 Za nami kolejne postępowanie z ogłoszoną upadłością!
Wyrok sądu może dawać nadzieję wszystkim, których niewypłacalność ma źródło w problemach rodzinnych. Przeczytajcie
 
Trudna sytuacja naszej klientki była efektem wieloletniego, samotnego wychowywania dzieci bez wsparcia ojca i ponoszenia wszystkich kosztów ich utrzymania. Pomimo pomocy ze strony rodziny i podjęcia stałego zatrudnienia klientka nie była w stanie spłacać wszystkich zobowiązań, szczególnie należności za mieszkanie komunalne, w którym mieszkała razem z dziećmi. Było to jej największe zobowiązanie na liście wierzytelności.
 
👍 Do postępowania upadłościowego zgłosiliśmy zobowiązania klientki na kwotę ponad 75. 000 zł. Wyrok sądu da naszej klientce szansę na realną poprawę jej sytuacji finansowej i zakończenie trwających od lat postępowań komorniczych.