Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Powrót do poprzedniej strony


Odszkodowanie a zadośćuczynienie

19 maja, 2020


🔊Często w rozmowach z naszymi klientami zdarza się, że mylone jest pojęcie odszkodowania z zadośćuczynieniem.
Dziś w kilku krótkich słowach wyjaśnimy różnicę pomiędzy tymi pojęciami.

🔹Z odszkodowaniem mamy do czynienia wtedy, gdy szkoda ma charakter materialny, dający się wyliczyć matematycznie. Istotne jest, aby poszkodowany mógł udokumentować poniesione wydatki czy też poniesione straty.

🔹Zupełnie inaczej wygląda kwestia zadośćuczynienia, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy poniesiona szkoda ma charakter niematerialny, który to kodeks cywilny opisuje jako „doznana krzywda”. Mówiąc wprost, zadośćuczynienie należne jest za cierpienie fizyczne i/lub psychiczne.

💭Ważne: Możemy jednocześnie domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zaistnienia sytuacji na to pozwalającej.