Odszkodowanie od Skarbu Państwa za „lockdown”?

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za „lockdown”?

Powrót do poprzedniej strony


Odszkodowanie od Skarbu Państwa za „lockdown”?

3 grudnia, 2020


Zacznijmy od odpowiedzi na kluczowe pytanie, kiedy Skarb Państwa odpowiada za szkody?
🔹Jak przewiduje art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
🔹Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie, lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c.).
Wprowadzone przez rząd na zasadzie rozporządzenia zasady i obostrzenia, w wyniku których ogromna ilość przedsiębiorców została zmuszona do czasowego zamknięcia swoich firm, są niezgodne z prawem. Rozporządzeniami nie można ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (np. stanu klęski żywiołowej).
Takie naruszenie prawa otwiera drogę do odszkodowania od Skarbu Państwa. Z całą pewnością tego typu sprawy znajdą finał w sądzie. Rząd już udowodnił branży turystycznej, że nie zamierza przychylić się do ich roszczeń, nie zamierza również w tej sprawie negocjować.
Chcesz wiedzieć więcej na ten temat?
Skorzystaj z konsultacji. ⤵
📧 email: biuro@kwmediator.pl
📞 telefon: +48 76 723 77 25