Odszkodowanie. Sprzedać czy walczyć samemu?

Odszkodowanie. Sprzedać czy walczyć samemu?

Powrót do poprzedniej strony


Odszkodowanie. Sprzedać czy walczyć samemu?

12 lutego, 2021


Jeśli miałeś wypadek, w związku z którym należne było na Twoją rzecz odszkodowanie, to pewnie spotkałeś się z propozycją odkupu roszczenia (odszkodowania).

Sprzedaż takiego prawa majątkowego jest możliwa zarówno w sytuacji, gdy nie otrzymałeś od ubezpieczyciela żadnych pieniędzy, jak i w przypadku gdy otrzymałeś kwotę bezsporną, jednak okazuje się ona zaniżona i nieadekwatna do poniesionej szkody.

Jakie korzyści i wady wiążą się z takim rozwiązaniem? Przecież możesz dochodzić odszkodowania we własnym imieniu.
🔹Pierwsza i kluczowa kwestia to czas oczekiwania na pieniądze. W przypadku decyzji o sprzedaży roszczenia otrzymasz umówioną kwotę pieniędzy szybko, nawet w 48 h od dostarczenia pełnej dokumentacji do firmy odszkodowawczej. Decydując się na walkę z ubezpieczycielem, musisz się liczyć z decyzją odmowną, wtedy koniecznym będzie proces sądowy, który skutecznie odroczy Twoją wypłatę nawet o 2 lata.
🔹Druga sprawa to ryzyko, którego nie ponosisz w przypadku sprzedaży roszczenia. Dostajesz swoje pieniądze, a Twoja sprawa staje się zmartwieniem firmy odszkodowawczej. Nikt bowiem nie zagwarantuje, że każda sprawa sądowa o dopłatę do odszkodowania, czy uznanie całego roszczenia jest z góry wygrana. Ryzyko procesowe istnieje i sądzę, że każdy powinien je skalkulować przed rozpoczęciem postępowania sądowego w jakiejkolwiek sprawie.
🔹Trzecia korzyść towarzysząca sprzedaży odszkodowania to brak konieczności prowadzenia sprawy we własnym zakresie. Takie prowadzenie własnej batalii z ubezpieczycielem wiąże się z nie małym nakładem pracy na etapie reklamacji, które najczęściej znajdują swój finał w sądzie. To z kolei powoduje, że musimy znaleźć kompetentnego prawnika, zapłacić mu za obsługę, ponieść dodatkowe koszty sądowe itd.
Powyższe rozważania mogą wskazywać, że sprzedaż roszczenia odszkodowawczego to same korzyści. Musisz jednak pamiętać o jednej podstawowej wadzie takiego rozwiązania. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży roszczenia są tylko częścią należnego Ci odszkodowania. Przechodząc w imieniu własnym, przez cały proces dochodzenia roszczenia uzyskasz kwoty wyższe, niż te zaproponowane przez firmę odszkodowawczą jako cenę za Twoje roszczenie.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub chciałbyś zwyczajnie zadać pytanie, napisz do nas lub zadzwoń. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
☎ 76 723 77 25
⌨ odszkodowania@kwmediator.pl