Odszkodowanie w związku z nieprawidłowym leczeniem.

Odszkodowanie w związku z nieprawidłowym leczeniem.

Powrót do poprzedniej strony


Odszkodowanie w związku z nieprawidłowym leczeniem.

6 maja, 2021


Termin, o którym mowa odnosi się do kanonu czynności związanych z nieprawidłowym leczeniem pacjenta.

Odpowiedzialność za błąd medyczny jest co raz częstszym przedmiotem zapytań i konsultacji prawnych. Rosnąca liczba spraw związanych z błędami medycznymi, związana jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością prawną w społeczeństwie. Procesy dotyczące nieprawidłowego wykonania usług medycznych nie należą już do rzadkości. Każdemu pacjentowi powinna być zagwarantowana najwyższa jakość opieki medycznej na każdym etapie leczenia. Dotyczy to diagnostyki, wszelkiego rodzaju czynności terapeutycznych oraz rekonwalescencji. Na każdym etapie powinno dążyć się do zapewnienia pacjentowi maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny.

Do czynienia z błędem medycznym mamy w sytuacji, w której praca medyka lub działanie całej placówki medycznej, doprowadza do uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Mowa tu o błędnych diagnozach i nieprawidłowym leczeniu prowadzącym do pogorszenia się stanu zdrowia. Termin ten dotyczy również nieprawidłowości i zaniedbań podczas zabiegów/operacji, a także nieprzestrzegania zasad ostrożności przez personel medyczny.
Najczęściej nie ma znaczenia, czy błąd popełnił lekarz, ratownik czy operator sprzętu medycznego. W każdym przypadku mamy prawo żądać odszkodowania za błędy medyczne.
👉Jeżeli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny, zgłoś się do nas!
Oferujemy fachową pomoc prawną osobom poszkodowanym.
☎ 76 723 77 25
⌨ odszkodowania@kwmediator.pl