Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Powrót do poprzedniej strony


Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Jesteś osobą, która posiada lub posiadała “polisolokatę” i zastanawiasz się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Poniższe informacje są właśnie dla Ciebie. Przeczytaj je uważnie – masz prawo odzyskać swoje pieniądze, a my Ci w tym pomożemy!

Odzyskujemy na rzecz klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia na życie (z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną), pobrane opłaty likwidacyjne, bądź w przypadku trwającej jeszcze polisy, rozwiązujemy ją bez ponoszenia kosztów ze strony klienta.

Jeśli Ty lub ktoś z kręgu Twoich bliskich zawarliście umowę na “polisolokatę” pomożemy Wam odzyskać wasze pieniądze!

Roszczenia na rzecz klienta wynikające z „polisolokat” przedawniają się z upływem 10 lat.

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Polisolokata (potocznie) lub inaczej Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jak ją ładnie nazywały podmioty oferujące swoim klientom ten produkt, to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z założenia „polisolokata” miała być bezpieczną formą inwestycji pieniędzy klienta, która dodatkowo miała dawać większe korzyści, np. w porównaniu z lokatami bankowymi czy indywidualnymi kontami emerytalnymi itp.

Niestety z czasem okazało się, że klienci zachęceni ogromnymi zyskami bez ryzyka, lokowali swoje oszczędności na „polisolokatach”, które tylko z pozoru były bezpieczne. Po wnikliwych analizach umów na jaw wychodziły zapisy np. o opłacie likwidacyjnej (inaczej opłata inwestycyjna, świadczenie wykupu, wartość wykupu, potrącenia), które w wielu przypadkach powodowały, że klienci często, zamiast zyskać cokolwiek, tracili znaczną część swoich pieniędzy.

W innych przypadkach, gdy klient wypowiedział umowę lub zaprzestał płacenia składek zakłady ubezpieczeń konsekwentnie pobierały opłaty likwidacyjne (nazywane również inwestycyjnymi, świadczeniem wykupu, wartości wykupu itd) co oczywiście przekładało się na wartość odzyskanych przez klienta środków pieniężnych.

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat nie jest łatwe, dlatego przyda Ci się fachowa pomoc. Koniecznie skontaktuj się z nami, a zapewnimy Ci kompleksową pomoc w tej sprawie.

Czytaj więcej

Polislokatami nazywa potocznie umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Początkowo traktowane jako umowy mieszane: połączenie klasycznego modelu na życie i umowy oszczędnościowo – inwestycyjnej. Aktualnie jednak polskie sądy określają je jako umowy o charakterze jedynie inwestycyjnym stojącym w sprzeczności z istotą prawną ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi bowiem żadnego ryzyka ubezpieczeniowego a ubezpieczony nie otrzymuje żadnej ochrony w związku z zawarciem takiej umowy. Dlatego nie mogą być traktowane jako umowy ubezpieczeniowe a jedynie umowy o charakterze inwestycyjno-kapitałowym. W założeniu miały przynosić klientom zyski, jednak w praktyce polisolokaty najczęściej nie przynosiły żadnych zysków lub ewentualne zyski były przeznaczane na pokrycie różnego rodzaju kosztów. Dla większości konsumentów umowy tzw. polisolokat zawierają postanowienia niedozwolone, które rażąco naruszają ich interesy. Dlatego coraz więcej osób, które skorzystały z tej formy ubezpieczenia interesuje jak odzyskać pieniądze z polisolokaty.

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat jest procedurą, która wymaga od konsumenta nie tylko znajomości przepisów prawa ale również dużo czasu i wytrwałości w czasie takiego postępowania. Nie zawsze wystarczającym jest wypowiedzenie umowy. Mimo tego, że polisolokaty zawierają niedozwolone postanowienia umowy, bardzo często sprawa kończy się w sądzie. Chociaż wykładnia prawa polskich sądów w tym przedmiocie jest korzystna dla konsumenta, jednak należy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo niechętnie oddają pieniądze i korzystają ze wszystkich środków prawnych, jakie mają do dyspozycji.  Polisolokaty jak odzyskać pieniądze to pytanie zadaje sobie wielu konsumentów, którzy rozwiązali takie umowy wcześniej niż przewidywały zapisy tej umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z takim wypowiedzeniem umowy ze strony konsumenta, naliczało opłaty tzw. likwidacyjne, warunkowe, dystrybucyjne czy świadczenie wykupu. Takie opłaty wynosiły 40-80% wpłaconych środków, a w przypadkach zakończenia umowy w 1 lub 2 roku trwania, nawet 99-100%. Dlatego warto wiedzieć, że odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat jest możliwe. Nasi specjaliści załatwią wszystkie formalności i będą reprezentować Państwa na każdym etapie postępowania o zwrot środków z polisolokaty.

1


Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo

2


Wyślij nam odpowiednie dokumenty: polisa ubezpieczeniowa, ogólne warunki ubezpieczenia, rozliczenie polisy. Przeanalizujemy Twój przypadek i przedstawimy Ci możliwości współpracy.

Krok 2

3


W zależności od formy współpracy, pieniądze otrzymasz od ręki (odkup odszkodowania) lub też dopiero po wygranej rozprawie.

Krok 3

4


Wybierając odkup i likwidację bez wkładu własnego nie ponosisz żadnego ryzyka i żadnych kosztów.

Krok 4

TWOJE KORZYŚCI

Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane szybko i bez zobowiązań.

Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane szybko i bez zobowiązań.

Otrzymasz gwarancję najwyższej dopłaty.

Otrzymasz gwarancję najwyższej dopłaty.

Wybierając odkup, dodatkowe pieniądze otrzymasz od ręki.

Wybierając odkup, dodatkowe pieniądze otrzymasz od ręki.

Umowę podpiszemy w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Umowę podpiszemy w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Dodatkowe pieniądze zyskasz bez ryzyka utraty otrzymanego już odszkodowania.

Dodatkowe pieniądze zyskasz bez ryzyka utraty otrzymanego już odszkodowania.

Zwiększysz kwotę odszkodowania bez utraty czasu i angażowania kosztów w sprawę sądową.

Zwiększysz kwotę odszkodowania bez utraty czasu i angażowania kosztów w sprawę sądową.

Zobacz wykaz popularnych produktów zaliczających się do grupy „polisolokat”.

(Niniejszy wykaz zawiera najbardziej popularne produkty tego typu, jednak zastrzegamy możliwość pominięcia niektórych „polisolokat”.)

AEGON
Aegon – Aegon PrO
Aegon – Alfa Selektywna
Aegon – Busola Aegon – Busola Plus
Aegon – Busola Prestige
Aegon – Emerytura + Aegon – Globalny Portfel Inwestycyjny
Aegon – Indywidualny Plan Finansowy Alfa
Aegon – Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF ze składką jednorazową

Aegon – Indywidualny Plan Finansowy Alfa ETF ze składką regularną
Aegon – Multi PIN AEGON 2008
Aegon – Multi PIN AEGON 2008 Plus
Aegon – Multi PIN AEGON 2008 Prestige
Aegon – Multi PIN AEGON 2008 Prestige Plus
Aegon – Multi PIN AEGON 2.1
Aegon – Multi PIN AEGON 2.1 Premium
Aegon – Multi PIN AEGON 2.1 Prestige
Aegon – Multi PIN AEGON 2.2
Aegon – Multi PIN AEGON 2.2 Prestige
Aegon – Multi PIN Aegon 2.3
Aegon – Multi PIN Aegon 2.3 Prestige
Aegon – Multi PIN AEGON Firma 2008
Aegon – Multi PIN AEGON Lokata 2008
Aegon – Multi PIN AEGON Lokata 2008 Prestige
Aegon – Multi PIN AEGON Polbank
Aegon – PIN AEGON Dolar
Aegon – PIN AEGON Euro
Aegon – PIN AEGON Frank
Aegon – PIN Aegon Rentier
Aegon – Plan Inwestycyjny Optimum
Aegon – Plan Inwestycyjny Optimum Pro
Aegon – Portfel Funduszy Zagranicznych Dolar
Aegon – Portfel Funduszy Zagranicznych Euro
Aegon – Portfel Inwestycyjny Premium
Aegon – Portfel Inwestycyjny Premium Dolar
Aegon – Portfel Inwestycyjny Premium Euro
Aegon – Program Inwestycyjny BOŚ
Aegon – Program Inwestycyjny Plus
Aegon – Program inwestycyjny z ubezpieczeniem na życie
Aegon – Program Swobodnego Inwestowania
Aegon – Ty i Twoja przyszłość

AVIVA
Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Bonus
Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Opiekun
Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Opiekun Branżowy
Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Opiekun VIP
Aviva – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK Zespół
Aviva – IKE
Aviva – IKE (produkt wycofany ze sprzedaży)
Aviva – IKZE
Aviva – Młodzieżowa Polisa Przyszłościowa
Aviva – Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent
Aviva – Multibonus
Aviva – Nowa Perspektywa
Aviva – Nowa Perspektywa na start
Aviva – PPE
Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus Vip
Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus ze składką jednorazową
Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus ze składką regularną
Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Kapitalna Przyszłość
Aviva – Ubezpieczenie Inwestycyjne Superbonus
Aviva – Ubezpieczenie Uniwersalne Perspektywa
Aviva – Ubezpieczenie Uniwersalne Plus

AXA
AXA – Aktywny Portfel Funduszy – Program Regularnego Oszczędzania
AXA – Aktywny Portfel Funduszy BRE Wealth Management
AXA – Aktywny Portfel Funduszy ze składką jednorazową
AXA – db Invest Benefit
AXA – db Inwestuj w Przyszłość Siła Oszczędzania
AXA – IKZE
AXA – Kapitalny Plan
AXA – Lepsze Jutro Dziecka
AXA – mPortfel Aktywny Portfel Funduszy
AXA – mPortfel Aktywny Portfel Funduszy Plus
AXA – Optymalny Wybór – klauzula dodatkowa
AXA – Plan Inwestycyjny 101% Dalej i Więcej
AXA – Plan Inwestycyjny AXA Plus
AXA – Plan Inwestycyjny AXA Premia
AXA – Plan Inwestycyjny AXA Progres
AXA – Plan Inwestycyjny AXA ze składką jednorazową
AXA – Plan Inwestycyjny AXA ze składką regularną
AXA – Plan Inwestycyjny Elitarian
AXA – Plan Inwestycyjny Generator
AXA – Plan Inwestycyjny Multi 5-15
AXA – Plan Inwestycyjny Multi 6
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Demi
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Demi Prestiż
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Duo
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Elitarian
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Generator
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Prestiż
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15
AXA – Plan Inwestycyjny Multi Progres
AXA – Plan Inwestycyjny Multi ze składką jednorazową
AXA – Plan Inwestycyjny Multi ze składką regularną
AXA – Plan Inwestycyjny Nowy Multi
AXA – Plan Inwestycyjny Nowy Selekt
AXA – Plan Inwestycyjny Profit ze składką jednorazową
AXA – Plan Inwestycyjny Profit ze składką regularną
AXA – Plan Inwestycyjny Regularian
AXA – Plan Inwestycyjny Regularian Prestiż
AXA – Plan Inwestycyjny Selekt
AXA – Plan Inwestycyjny Selekt 6
AXA – Plan Inwestycyjny Selekt Demi
AXA – Plan Inwestycyjny Selekt Demi Prestiż
AXA – Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż
AXA – Plan Inwestycyjny Supra
AXA – Plan Inwestycyjny Supra Prestiż
AXA – Plan Inwestycyjny Systematicus
AXA – Plan Inwestycyjny VIP
AXA – Plan Ochronny AXA
AXA – Trafna Decyzja – klauzula dodatkowa
AXA – Ubezpieczenie z funduszem dla Klientów Xelion
AXA – Złoty środek

COMPENSA
Compensa – Bolero ze składką jednorazową
Compensa – Bolero ze składką regularną
Compensa – Compensa Perspektywa
Compensa – Compensa Prestiż
Compensa – Flexi Plus
Compensa – Fundusz 21 Krajów
Compensa – Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR)
Compensa – Fundusz Wierzytelności
Compensa – Fundusz Wschodzących Zysków UFK
Compensa – Grupowe ubezpieczenie na życie z UFK Portfele Modelowe
Compensa – Horyzont Plus 2017
Compensa – IKZE
Compensa – Kolory Życia+
Compensa – MegaFundusz
Compensa – Moje Lepsze Jutro
Compensa – Moje Życie Mój Kapitał
Compensa – mSaver plus
Compensa – MultiSaver Plus
Compensa – Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą
Compensa – SuperFundusz
Compensa – SuperFundusz Plus
Compensa – TopFundusz
Compensa – Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową

CREDIT AGRICOLE
Credit Agricole – Indeksy Świata
Credit Agricole – InvestMedica
Credit Agricole – Top 100 Dywidenta

ERGO HESTIA
Ergo Hestia – Advanta
Ergo Hestia – Duo Invest
Ergo Hestia – e-Inwestycja
Ergo Hestia – Europejska Inwestycja
Ergo Hestia – Eventus Duo
Ergo Hestia – Gobalna Dziewiątka
Ergo Hestia – Gobalna Dziewiątka 2 – strategia 100
Ergo Hestia – Gobalna Dziewiątka 2 – strategia 95
Ergo Hestia – Hestia Fundusz ze składką jednorazową
Ergo Hestia – Hestia Fundusz ze składką regularną
Ergo Hestia – Hestia Kapitał ze składką jednorazową
Ergo Hestia – Hestia Kapitał ze składką regularną
Ergo Hestia – Indywidualne ubezpieczenie IKE
Ergo Hestia – Inventus ze składką jednorazową
Ergo Hestia – Inventus ze składką regularną
Ergo Hestia – Inwestycja w 3D
Ergo Hestia – Lepsze Perspektywy
Ergo Hestia – Medyczna Inwestycja
Ergo Hestia – Mistrzowska Inwestycja 4
Ergo Hestia – Niemieckie Spółki
Ergo Hestia – Olimpijska Inwestycja
Ergo Hestia – PPE
Ergo Hestia – Sjesta
Ergo Hestia – Spółki Energetyczne
Ergo Hestia – Spółki Medyczne
Ergo Hestia – Zainwestuj w Surowce
Ergo Hestia – Złote Jutro

EUROPA
Europa – Aktywne Aktywa
Europa – Allianz Enterprise)
Europa – Asset Protection

Europa – Capital Effect
Europa – db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost
Europa – Dobry Start Juniora
Europa – Europa Neutral
Europa – Europejska Przyszłość
Europa – Europejski Fundusz Obligacji
Europa – Fundusz z lokatą gwarantowaną
Europa – Fundusze na Piątkę
Europa – Fundusze za Pół Ceny
Europa – Futuro
Europa – FWR Optymalny Portfel
Europa – Getin Aktywna Inwestycja
Europa – Gold Performance
Europa – Gold Tracker
Europa – Gwarancja
Europa – Idealny Fundusz Plus
Europa – Infinity
Europa – Invest Lider
Europa – Inwestycyjny Plan Emerytalny
Europa – Kwartalne Zyski
Europa – Leading Markets
Europa – Libra I
Europa – Libra II
Europa – Libra III
Europa – Libra Secure
Europa – Lokator 12 m
Europa – Megaprofit
Europa – Moja Perspektywa
Europa – Multiprofit
Europa – Multiprofit II
Europa – Multiprofit na Piątkę
Europa – Multiprofit Strzał w Dziesiątkę
Europa – Nature Premium
Europa – Nowa Czysta Energia Zysku
Europa – Nowy Kurs na Zysk (4)
Europa – Nowy Strzał w Dziesiątkę
Europa – Pareto
Europa – Pareto II
Europa – Pareto Millenium
Europa – Piątka na Zysk
Europa – Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
Europa – Profito
Europa – Progres
Europa – Salsa Bis
Europa – Secus
Europa – Speedway I
Europa – Strategia 80/20
Europa – Strategia Credit House
Europa – Strategia KFK
Europa – Strategia Pareto
Europa – Strategia Pareto IV
Europa – Strategia Zysków
Europa – Światowe aktywa
Europa – Top inwestycja
Europa – Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym
Europa – Universe
Europa – Wealth Management
Europa – Wschodzące Rynki
Europa – Zysk na Start
Europa – Zysk na Start Bis

GENERALI
Generali – Beneficio ze składką jednorazową
Generali – Beneficio ze składką regularną
Generali – Certum Max
Generali – db Emerytura – Klauzula IKE
Generali – db Inwestuj w Przyszłość
Generali – Grupowe Ubezpieczenia na życie dla małych i średnich firm
Generali – IKE BRE Ubezpieczenie
Generali – Komfort Oszczędzania
Generali – LeoLife
Generali – Mój Plan Finansowy
Generali – OmniProfit Premium ze składką jednorazową
Generali – OmniProfit Premium ze składką regularną
Generali – Omniprofit ze składką jednorazową
Generali – Omniprofit ze składką regularną
Generali – OVB Future Invest
Generali – Perspektywa
Generali – Plan Finansowy Idea
Generali – Plan Oszczędnościowy dla Dziecka
Generali – PPE
Generali – ProFamilia
Generali – Program Inwestycyjny Wygodny Portfel
Generali – Prospero
Generali – Systematyczny Plan Emerytalno-Inwestycyjny
Generali – Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IKE
Generali – Ubezpieczenie z przyszłością
Generali – Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką jednorazową
Generali – Ubezpieczenie z przyszłością – PLUS ze składką regularną
Generali – umowa dodatkowa IKE

ING
ING – Amerykańska Inwestycja
ING – Best Invest
ING – Best Invest Premium
ING – Emerytura Premium
ING – Emerytura z Perspektywą
ING – Europejska Inwestycja
ING – Europejskie Spółki
ING – Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
ING – IKE (do polisy Best Invest)
ING – IKE (do polisy my Best Invest)
ING – IKE (do polisy Sposób na Przyszłość)
ING – IKZE (do polisy Best Invest)
ING – IKZE (do polisy Best Invest Plus oraz Premium)
ING – IKZE (do polisy my Best Invest)
ING – IKZE (do polisy Sposób na Przyszłość)
ING – Innowacyjne Spółki
ING – Inwestycja w paliwa i złoto
ING – Inwestycja w Polskie Spółki
ING – Inwestycja w Złoto
ING – Inwestycja w Złoto 2
ING – Inwestycje Portfelowe
ING – Młody lew
ING – my Best Invest
ING – Pakiety ING
ING – Pewny Zysk
ING – Program Inwestycyjny na Przyszłość – Przyszłość w Twoich rękach
ING – Razem w ING (SME 10)
ING – Razem w ING (SME 11)
ING – Single Invest
ING – Smartfonowa Inwestycja
ING – Smartfonowa Inwestycja 2
ING – Sposób na Przyszłość
ING – Spółki Dywidendowe – Strategia 100
ING – Spółki Dywidendowe – Strategia 95
ING – Strategia Lwa
ING – Światowe Spółki

MetLife
MetLife – Dodatkowy Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny
MetLife – Global Inwestor
MetLife – Inwestor
MetLife – MetLife Invest
MetLife – MetLife Invest Plus
MetLife – MetLife Invest Premium
MetLife – Nasz Fundusz
MetLife – Optimax
MetLife – Optimax Plus
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia Plus
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia Plus (umowa dodatkowa)
MetLife – Plan Inwestycyjny Cassiopeia (umowa dodatkowa)
MetLife – SuperKapitał
MetLife – SuperKapitał S
MetLife – Twoja Emerytura
MetLife – Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką jednorazową
MetLife – Ubezpieczeniowy Program Inwestycyjny ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa Nowa Emerytura – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa Nowa Emerytura – ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał – ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał S” – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa SuperKapitał S” – ze składką regularną
MetLife – Umowa dodatkowa Twoja Emerytura – ze składką jednorazową
MetLife – Umowa dodatkowa Twoja Emerytura – ze składką regularną

OPEN LIFE
Open Life – Absolutna Stopa Zwrotu
Open Life – Ametyst
Open Life – Asy Obligacji
Open Life – Better Future
Open Life – Better Future
Open Life – Bezpieczna Dziesiątka
Open Life – Bezpieczny Zysk
Open Life – Cztery Szlaki
Open Life – db Invest Portfel
Open Life – db Invest Profit
Open Life – db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost
Open Life – db Rentier (2)
Open Life – Droga do marzeń
Open Life – DuoProfit
Open Life – Dziesięciokrotka
Open Life – Egida
Open Life – Euro Kompas
Open Life – Generation Investment Plan
Open Life – Genesis
Open Life – Globalne Rynki
Open Life – GlobalStars
Open Life – Golden Sky
Open Life – Growing Markets
Open Life – Horyzont Obligacji
Open Life – Horyzont Obligacji
Open Life – Implus
Open Life – Inwestycja Kapitał na Przyszłość
Open Life – Kwartalny Profit
Open Life – Liga Światowa
Open Life – Mozaika Możliwości
Open Life – MultiAktywa
Open Life – New Horizon

Open Life – Noble Future

Open Life – Noble Investment

Open Life – Obligacje Korporacyjne Plus
Open Life – Obligacje Korporacyjne Plus II

Open Life – Obligacje Korporacyjne Premium
Open Life – Obligacje Plus
Open Life – Perspective
Open Life – Plan Inwestycyjny Krok po kroku
Open Life – Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro
Open Life – Plan Inwestycyjny Preludium
Open Life – Plan Inwestycyjny Prolog
Open Life – Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie
Open Life – Plan na Przyszłość
Open Life – Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie

Open Life – Plan Regularnego Oszczędzania Gemini

Open Life – Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość

Open Life – Portfel na Piątkę

Open Life – Portfel Obligacji Plus
Open Life – Portfel Trio
Open Life – Progres Korpo-Obligacje
Open Life – Progres Trio Funduszy
Open Life – Quattro

Open Life – Quattro Plus

Open Life – Rubin

Open Life – Sposób na Zysk
Open Life – Stabilny Zysk

Open Life – Stabilny Zysk Plus

Open Life – Symfonia Zysków

Open Life – Szczęśliwa Siódemka

Open Life – Szlakiem Inwestycji I
Open Life – Szlakiem Inwestycji II
Open Life – Szlakiem Inwestycji III
Open Life – Szlakiem Inwestycji IV
Open Life – Szmaragd Open Life – Świat Surowców
Open Life – Światowe Bogactwa

Open Life – Światowe Rynki

Open Life – Topaz
Open Life – Trinity
Open Life – Twoja Dziesiątka

Open Life – WI Obligacji Korporacyjnych UFK
Open Life – WiborProfit 2014
Open Life – Zysk z Góry

PKO
PKO – db Invest Optimum
PKO – db Invest Optimum 2
PKO – EuroKapitał
PKO – Eurokapitał Max
PKO – EuroProfit pro
PKO – Finamo Plus
PKO – GE Money Dom + Kapitał
PKO – GE Money Kapitał Plus
PKO – GE Money Profit Max
PKO – GE Money Profit Max 2
PKO – Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK dla posiadaczy rachunku inwestycyjnego
PKO – Home Solution
PKO – IKE Emerytura pro
PKO – IKE pro
PKO – Inwestor Plus pro
PKO – Inwestor pro
PKO – Life Care dla Klientów Idea Bank S.A.
PKO – Life Care dla Klientów TC Doradcy Finansowi
PKO – Multi Inwestor pro
PKO – Multi Premium Bis pro
PKO – Multi Profit VIP 2
PKO – My Future
PKO – Noble Solution
PKO – Nordea Efekt
PKO – Nordea Futura
PKO – Nordea Inwestor PBI

PKO – Nordea Inwestor Plan Systematycznego Oszczędzania
PKO – Nordea Multi Premium
PKO – Nordea Multi Profit
PKO – Nordea Nawigator Finansowy EFS
PKO – Nordea One
PKO – Nordea Premium
PKO – Nordea Strateg
PKO – Nordea Strateg Indywidualny Program Inwestycyjny
PKO – Nordea Strateg Plus
PKO – Nordea Super Premia
PKO – Partner pro
PKO – Plan Systematycznego Oszczędzania Plus
PKO – Plan Systematycznego Oszczędzania pro
PKO – Polisa Długoterminowego Inwestowania

PKO – Polisa Długoterminowego Oszczędzania

PKO – PPE pro
PKO – Pracowniczy Program Inwestycyjny
PKO – Premium Plan
PKO – Premium Profit
PKO – Program Lokacyjny 3-letni
PKO – Program Lokacyjny BIS 3-letni
PKO – Program Lokacyjny Nordea

PKO – Program Lokacyjny Plus
PKO – Program Lokacyjny Xelion
PKO – Przyszłość pro
PKO – SG Nordea Future
PKO – SG Nordea Zysk
PKO – Zadbaj o przyszłość ze składką jednorazową

PKO – Zadbaj o przyszłość ze składką regularną

SKANDIA
Skandia – db Inwestuj w Przyszłość Nawigator
Skandia – db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania
Skandia – db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania II
Skandia – Dystrybutor Zysków
Skandia – Firma i Emerytura Plus
Skandia – Global Selection
Skandia – Idealny Start
Skandia – IKE
Skandia – Multiportfel Avans Plus
Skandia – Multiportfel Dobry Plan
Skandia – Multiportfel Dolce Vita
Skandia – Multiportfel Horyzont
Skandia – Multiportfel Misiek Plus
Skandia – Multiportfel Mix
Skandia – Multiportfel Protekt Plus
Skandia – Multiportfel R
Skandia – Multiportfel Spektrum Plus
Skandia – Multiportfel Złoty Wiek
Skandia – Multiportfel Złoty Wiek VIP
Skandia – Skandia Benefit
Skandia – Skandia Comfort
Skandia – Skandia Compact
Skandia – Skandia Future
Skandia – Skandia Future Plus
Skandia – Skandia Grand
Skandia – Skandia Grand Plus
Skandia – Skandia Impact
Skandia – Skandia Invest
Skandia – Skandia Mix
Skandia – Skandia Smart
Skandia – Skandia z torebką
Skandia – Sprawdzony Plan
Skandia – Twoja Perspektywa
Skandia – Twoja Stabilizacja
Skandia – Twoje Bezpieczeństwo
Skandia – Vital
Skandia – Vital Plus

WARTA
Warta – db Invest Spectrum
Warta – Diamentowa Przyszłość
Warta – Diamentowa Strategia
Warta – Multiaspect Invest
Warta – Złota Przyszłość
Warta – Złota Strategia ze składką jednorazową
Warta – Złota Strategia ze składką regularną
Warta – Źródło
Warta – Życiowy Plan z Funduszem IKE

Analiza dokumentów nic nie kosztuje! Zapraszamy do współpracy.

Bezpłatnie, bez opłat wstępnych przeanalizujemy każdą sprawę i zaproponujemy rozwiązanie.
Wyślij skan swojej polisy lub zadzwoń w celu konsultacji – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: polisolokaty@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik