Opieka nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie.

Opieka nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie.

Powrót do poprzedniej strony


Opieka nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie.

6 listopada, 2020


W czasie postępowania rozwodowego sąd orzeka o trwałym rozpadzie małżeństwa, ale może również regulować kwestię podziału majątku i opieki nad dzieckiem. Najczęściej w wyniku postępowania przyznaje sprawowanie opieki jednemu z rodziców.
Warto zwrócić uwagę, że w latach 2011-2017 opiekę nad dzieckiem tylko w 5% przypadków dostali ojcowie. Taka statystyka wynika przede wszystkim z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, które zakładają przyznanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców dla dobra dziecka. Nie bez znaczenia jest panująca opinia, że matka zapewni dziecku lepszą opiekę i wychowanie.
Podsumowując, sąd najczęściej władzę rodzicielską przyznaje obojgu rodzicom, ale prawo do opieki nad dzieckiem tylko jednemu z nich, najczęściej jest to matka.
Sąd podejmując decyzję zawsze kieruje się dobrem dziecka.