Prawo spadkowe Legnica

Prawo spadkowe Legnica

Powrót do poprzedniej strony


Przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela uregulowane jest w prawie spadkowym, któremu poświęcona jest księga czwarta kodeksu cywilnego. Spadek jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci przechodzi na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Dziedziczenie może nastąpić z mocy prawa lub na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu. W postępowaniu największe znaczenie mają terminy wyznaczone przepisami prawa spadkowego, które mogą spowodować utratę określonych uprawnień, doprowadzić do przedawnienia roszczenia lub nie wywoływać żadnych konsekwencji.  Dziedziczenie spadku związane jest również z powstaniem obowiązku podatkowego. Dlatego w każdym przypadku, kiedy znajdujemy się w gronie spadkobierców lub zostaliśmy w jakiś sposób z tego grona wykluczeni, warto skorzystać z porady prawnej w tym zakresie. Sytuacja również się komplikuje w sytuacji, gdy po zmarłym pozostaje nie tylko majątek, ale również zobowiązania do spłaty. Odpowiednio szybka reakcja oraz analiza stanu prawnego i faktycznego, może pozwolić na uchylenie się od obowiązku spłaty długów spadkowych. Nasza kancelaria specjalizuje się również w prawie spadkowym, dzięki czemu możemy Państwa reprezentować w sprawach dotyczących nabycia spadku czy jego odrzucenia, testamentu (nieważność, spisanie, potwierdzenie), ustalenia prawa do zachowku i jego wysokości, działu spadku czy w sprawach o przeprowadzenie spisu inwentarza po zmarłym.

Prawo spadkowe Legnica

Komfortowa sytuacja w postępowaniu spadkowym to taka, w której spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku po zmarłym. Wówczas, jest możliwe by sprawy zostały rozwiązane w dość krótkim czasie. Najczęściej jednak brak porozumienia, co do podziału majtku po zmarłym, komplikuje postępowanie i znacząco je wydłuża. W takiej sytuacji warto wiedzieć, w jaki sposób można dochodzić lub chronić swoich praw określonych przez prawo spadkowe. Odpowiednia analiza sytuacji prawnej i faktycznej konkretnej sprawy może pozwolić na wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania problemów związanych z dziedziczeniem. Może także pomóc w ustaleniu porozumienia z pozostałymi osobami znajdującymi się w gronie spadkobierców. Ze względu na to, że w postępowaniu spadkowym biorą udział najczęściej osoby sobie bliskie, dążenie do polubownego rozwiązania sprawy jest naszym priorytetem.

Nasza kancelaria obsługuje sprawy z zakresu prawo spadkowe Legnica i okolice. Nasz doświadczony zespół specjalistów i prawników zapewnia kompleksową pomoc prawną spraw w zakresie spraw związanych z dziedziczeniem. Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych i przeprowadzamy analizy prawne. Doradzamy w zakresie postępowania podatkowego związanego z nabyciem spadku.  Ze względu na szczególny charakter spraw spadkowych zapewniamy indywidualne podejście i pełen profesjonalizm. Każda sprawa jest przez nas traktowana priorytetowo.

Zapewnimy Ci wsparcie i profesjonalną pomoc prawną
obejmującą postępowanie rozwodowe, a także sprawy o separację w pełnym zakresie.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik