Proces sądowy czy ugoda z bankiem?

Proces sądowy czy ugoda z bankiem?

Powrót do poprzedniej strony


Proces sądowy czy ugoda z bankiem? Ta kwestia dotyczy wielu kredytobiorców posiadających kredyt nie tylko we frankach szwajcarskich, ale i również innych walutach obcych.  Trwające procesy sądowe o unieważnienie umowy hipotecznej często są motywacją dla banków do proponowania zakończenia sporu w formie ugody. Pojawiają się również propozycje porozumień kierowane do osób, które nie prowadzą sporu sądowego. To wszystko przekłada się na wzrost analizowanych przez nas propozycji, i w związku z tym faktem podzielimy się z Wami naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi procesów i ugód z bankami.

Proces sądowy czy ugoda z bankiem?

Analiza ofert ugody przez banki

Nasze doświadczenie w analizowaniu dziesiątek propozycji składanych naszym klientom wskazuje na zdecydowanie wyższy poziom atrakcyjności ofert banku, gdy proces sądowy jest bliski zakończenia. Co więcej, obserwujemy wyraźny trend wskazujący na to, że im bliżej do końca procesu, tym lepsze propozycje składa bank. Jednakże, warto mieć na uwadze, że żadne porozumienie nie oferuje 100% korzyści, które klient mógłby uzyskać dzięki unieważnieniu umowy kredytowej drogą sądową. W związku z tym, zawsze sugerujemy poddanie weryfikacji każdej treści porozumienia z bankiem przez doświadczoną kancelarię prawną. Banki niejednokrotnie wykorzystują zaufanie klientów i ich brak pełnej informacji.

Kiedy warto rozważyć ugodę z bankiem?

Uważamy, że decyzję o ugody z bankiem warto rozważać, mając pełną świadomość potencjalnych korzyści, jakie można uzyskać dzięki procesowi o unieważnienie umowy kredytowej. Zagrożenia wynikające z treści proponowanych porozumień bywają często nieoczywiste.

Większość kancelarii frankowych przedstawia swoim klientom kalkulację korzyści finansowych, które mogą zyskać przy podpisaniu ugody (i rezygnacji z dalszego postępowania sądowego).Ale co z osobami, które otrzymały propozycję ugody, a nie prowadzą procesu i nie znają korzyści w swoim przypadku, które wynikałyby z procesu sądowego?

Kto może skorzystać z ugody z bankiem?

  • Osoby nieprowadzące procesu sądowego przeciwko bankowi 

Osoby nieprowadzące procesu mogą poprosić o analizę porównawczą warunków ugody w stosunku do przewidywanego efektu procesu z bankiem. W wyniku takiej analizy otrzymacie Państwo opinię dotyczącą samej treści porozumienia pod kątem jej nieoczywistych skutków i Państwa bezpieczeństwa.

  • Osoby posiadające postępowanie sądowe przeciwko bankowi

Podobnie ma się sytuacja osób prowadzących spór sądowy z bankiem. Takie osoby również otrzymują propozycje zakończenia sporu i często ich wiedza dotycząca korzyści z procesu jest nieaktualna z racji czasu trwania sprawy w sądzie. Większość kredytobiorców spłaca kredyt w trakcie trwania procesu, co ma oczywisty wpływ na kwoty korzyści po zakończonym procesie.

Jeśli otrzymaliście Państwo propozycję ugody z bankiem i chcecie zaktualizować swoją sytuację, również możecie skorzystać z analizy porównawczej warunków ugody w stosunku do efektu procesu o unieważnienie umowy kredytowej. W wyniku takiej analizy otrzymacie Państwo opinię dotyczącą samej treści porozumienia pod kątem jej nieoczywistych skutków i Państwa bezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu!

Jak sprowokować bank do złożenia propozycji ugodowej?

Oczywiście najskuteczniejszą formą „nakłonienia” banku do refleksji jest pozew sądowy. Jednak jeśli z jakichś powodów nie chcecie Państwo występować do sądu w sprawie o unieważnienie kredytu w walucie obcej, możecie próbować zawrzeć ugodę z bankiem na własny wniosek. W takiej sytuacji również warto znać wartości korzyści możliwych do uzyskania dzięki procesowi o unieważnienie umowy kredytowej. Dzięki twardym danym skuteczniej można argumentować własne propozycje porozumienia z bankiem.

Jeśli nie rozpoczęliście jeszcze Państwo procesu z bankiem i chcielibyście Państwo skorzystać z naszego doświadczenia w zakresie wypracowania ugody, został tylko ostatni krok – wystarczy do nas zadzwonić lub przesłać maila. 

Na podstawie wielu lat naszych doświadczeń przekazujemy najbardziej merytoryczną wiedzę naszym klientom. Ponadto otrzymacie Państwo opinię dotyczącą samej treści porozumienia pod kątem jej nieoczywistych skutków i Państwa bezpieczeństwa.

Otrzymałeś propozycję ugody? Albo bank w ogóle Ci niczego nie zaproponował?
Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik