Proces sądowy o kredyt frankowy w GetinBank – umowa nieważna.

Proces sądowy o kredyt frankowy w GetinBank – umowa nieważna.

Powrót do poprzedniej strony


Proces sądowy o kredyt frankowy w GetinBank – umowa nieważna.

28 stycznia, 2021


Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. w dniu 20.01.2021r. wydał wyrok zasądzający:

➡️ zwrot zapłaconych rat kredytowych w kwocie 112 228,35 zł wraz z odsetkami z tytułu uznania roszczenia głównego pozwu
➡️ nieważność umowy, teoria dwóch kondykcji
➡️ zwrot kosztów procesu w kwocie 11 527 zł

Należy zwrócić uwagę na to, że sprawa była ponownie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Katowicach po tym, jak pierwszym wyrokiem oddalił nasze powództwo, a Sąd Apelacyjny w Katowicach po rozpoznaniu apelacji, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok nie jest prawomocny, złożyliśmy wniosek o uzasadnienie.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane procesem p-ko bankowi w sprawie CHF

Kamila Orzłowska
Kancelaria Prawna Mediator
Kierownik Działu CRN

Prowadzimy ponad 200 spraw w oparciu o umowy kredytowe CHF.

📧 e-mail: chf@kwmediator.pl
☎ tel.: 76 723 77 25

Następny artykuł: