Proces upadłości konsumenckiej okazał się rozwiązaniem „szytym na miarę”.

Proces upadłości konsumenckiej okazał się rozwiązaniem „szytym na miarę”.

Powrót do poprzedniej strony


Proces upadłości konsumenckiej okazał się rozwiązaniem „szytym na miarę”.

25 marca, 2022


Poznaj historię klientki dla której proces upadłości konsumenckiej stał się jedynym rozwiązaniem problemów finansowych.

Nasza klientka wraz z mężem oraz dwójką dzieci tworzyli szczęśliwy dom. Wszystko się zmieniło, kiedy mąż bohaterki zmarł. Zmarły małżonek pracował bez umowy o pracę, wskutek czego dzieci nie otrzymały żadnych świadczeń po ojcu. Klientka z jednej pensji została zmuszona do utrzymania siebie oraz dzieci. Nie otrzymała wsparcia ze strony rodziny. Nagła, niespodziewana śmierć męża i piętrzące się problemy związane ze zdrowiem dziecka (obciążonego z powodu „wcześniactwa”), wychowywaniem oraz coraz gorsza sytuacja finansowa powodowały permanentny stres. Ostatecznie doprowadziło to do poważnych problemów zdrowotnych klientki.

W efekcie takiej sytuacji klientka zaczęła zasilać portfel domowy pożyczkami tzw. chwilówkami. Wysokie oprocentowanie kredytu uniemożliwiło spłatę zadłużenia. Wierzyciele proponowali kolejne pożyczki, na poczet spłaty poprzednich. Z wynagrodzenia w pierwszej kolejności opłacała raty, opłaty za mieszkanie, a z niewielkiej sumy, która pozostawała, musiała przeżyć z dziećmi do kolejnego miesiąca.

Dodatkowo w wyniku konfliktu rodzinnego, z dnia na dzień musiała opuścić mieszkanie po rodzicach, w którym mieszkała wraz z dziećmi. Koszty utrzymania rodziny znacznie wzrosły poprzez wysoki czynsz za najem kolejnego lokum. Kobieta zaciągała kolejne kredyty w celu spłaty poprzednich, powodując lawinowe narastanie zobowiązań . W konsekwencji stała się niewypłacalna.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań mandantki. 

  • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
  • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
  • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

  • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy w Gliwicach orzekł na rzecz klientki upadłość konsumencką.

  • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
  • Wszelkie sprawy sądowe „w trakcie” również zostały zamknięte.
  • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.