Proponowane odszkodowanie stanowiło zaledwie 36% rzeczywistej wartości szkody❗️

Proponowane odszkodowanie stanowiło zaledwie 36% rzeczywistej wartości szkody❗️

Powrót do poprzedniej strony


Proponowane odszkodowanie stanowiło zaledwie 36% rzeczywistej wartości szkody❗️

18 lutego, 2021


Przykład naszego Klienta pokazuje jasno, że wysokość proponowanego odszkodowania z OC sprawcy za szkodę na pojeździe jest wciąż drastycznie zaniżana przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Po wypadku, w którym uczestniczył nasz Klient, ubezpieczyciel dokonał wyceny szkody i złożył propozycję wypłaty na poziomie 8891 zł. Po telefonicznych negocjacjach z ubezpieczycielem ostatecznie Klient otrzymał wypłatę odszkodowania w kwocie 11000 zł. W związku z naszą kalkulacją kosztów naprawy pojazdu na kwotę 24524 zł sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sąd uznał roszczenia naszego Klienta, w wyniku czego ubezpieczyciel musiał dopłacić brakujące 13524 zł.
Powyższy przykład obnaża wciąż obowiązującą praktykę towarzystw ubezpieczeniowych.

W tym przypadku propozycja pierwotna ubezpieczyciela stanowiła zaledwie 36%❗️ rzeczywistej wartości należnego Klientowi odszkodowania.

Zdecydowanie zachęcamy wszystkich do niezależnych kalkulacji Waszych szkód. W naszym przypadku analiza każdego przypadku jest bezpłatna i jak pokazuje powyższy przykład, absolutnie uzasadniona.