Przedsiębiorcy od 01.01.2021 roku zyskali prawa jak konsumenci!

Przedsiębiorcy od 01.01.2021 roku zyskali prawa jak konsumenci!

Powrót do poprzedniej strony


Przedsiębiorcy od 01.01.2021 roku zyskali prawa jak konsumenci!

11 marca, 2021


Zmiana dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W myśl nowych regulacji przedsiębiorca może:
🔹odstąpić od umowy zawartej na odległość,
🔹skorzystać z rękojmi,
🔹kwestionować klauzule niedozwolone,
Ochrona, o której mowa przewidziana była dotychczas dla konsumentów. Rozszerzenie uprawnień dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale tylko w wyżej opisanym zakresie i pod warunkiem, że zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego.
Co to oznacza?
Oznacza to, że nowe uprawnienia nie będą przysługiwać w odniesieniu do umów dotyczących usług i dostaw nabywanych dla celów wytworzenia produktów i usług, których dystrybucja stanowi przedmiot działalności.
Dla przykładu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą fryzjer nadal nie będzie mógł skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, nabywając sprzęt wykorzystywany do stylizacji fryzur, ale już tak, gdy kupi komputer, ekspres do kawy lub inne niezwiązane z przedmiotem działalności wyposażenie swojego salonu.
W przypadku klauzul niedozwolonych przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł kwestionować takie zapisy w umowach z np. operatorem komórkowym czy firmą leasingową lub bankiem. Jest to szczególnie ważne uprawnienie, ponieważ uznanie takiego zapisu w umowie za niedozwolony, powoduje jego nieważność i zapis taki przestaje wiązać strony umowy.
Nowe uprawnienia obowiązują w stosunku do umów zawartych po 31.12.2020 roku.