Przełomowy wyrok w sprawie polisolokaty unieważnia całą umowę!

Przełomowy wyrok w sprawie polisolokaty unieważnia całą umowę!

Powrót do poprzedniej strony


Przełomowy wyrok w sprawie polisolokaty unieważnia całą umowę!

22 czerwca, 2020


Jakiś czas temu zapadł przełomowy wyrok w sprawie UFK unieważniający całą umowę!

Tysiące ludzi mogą odzyskać utopione pieniądze.

Szacunki wskazują, że 5 mln polaków wykupiło ubezpieczenie tego typu❗️

Ideą tego typu produktów finansowych było połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją na przyszłość.
W rzeczywistości na ochronę ubezpieczeniową przeznaczano nawet 1% wpłat klienta. Za wycofanie się w trakcie umowy ubezpieczyciele pobierali ogromne opłaty likwidacyjne przekraczające 90% włożonego kapitału.
Ponadto naliczano horrendalne opłaty administracyjne sięgające 20% wartości wpłat.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku nakazał oddanie klientowi pełnej kwoty wpłat dokonanych z tytułu unieważnionej umowy. Sąd w wyroku uznał całą umowę za nieważną. Wskazał że jest to czynność prawna mająca na celu obejście ustawy oraz że jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Bez wątpienia jest to przełom i w oparciu o ten wyrok umocni się korzystne dla konsumentów orzecznictwo w tego typu sprawach.

Oczywistymi stają się tezy, że:
➡️element ubezpieczeniowy jest iluzoryczny
➡️umowa ubezpieczenia musi się wiązać z ryzykiem ubezpieczyciela związanym z ochroną ubezpieczeniową
➡️niezależnie od okoliczności zawsze zyskiwał ubezpieczyciel a tracił klient

🔽Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji🔽

📩 polisolokaty@kwmediator.pl
☎️ 76 723 77 25

(Sąd Apelacyjny w Warszawie sygn. akt V ACa 451/18)