Rozwód a opieka nad dzieckiem.

Rozwód a opieka nad dzieckiem.

Powrót do poprzedniej strony


Rozwód a opieka nad dzieckiem.

21 lipca, 2020


To jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi w trakcie trwania procesu rozwodowego, a także po jego zakończeniu w głównej mierze zależy od porozumienia rodziców w tej kwestii, lub jego braku.

W przypadku pełnej zgody pomiędzy rodzicami sąd może nie rozstrzygać o opiece nad dziećmi, wtedy wszelkie ustalenia pomiędzy rodzicami mają charakter polubowny i dobrowolny.

Małżonkowie pomimo pełnej zgody mogą szczegółowo określić zasady opieki nad dziećmi i sąd mając na uwadze wolę rodziców i dobro małoletnich wyda orzeczenie zgodne z propozycją małżonków.
Nie trzeba zbytnio nikogo przekonywać, że takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla dzieci i z całą pewnością nie niesie za sobą niepotrzebnego stresu, którego przecież w związku z rozwodem rodziców i tak nie brakuje.

Rozwodzący się rodzice nie zawsze są w stanie wypracować porozumienie co do tego, z kim mają stale mieszkać ich pociechy i w jaki sposób rodzic niemieszkający z dziećmi może się z nimi kontaktować. W tym zakresie decyzję podejmuje ostatecznie Sąd Okręgowy, przed którym toczy się postępowanie o rozwód, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka.
Warto zaznaczyć, że orzeczenie sądu w tym zakresie nie ma charakteru stałego. W przypadku, gdy po rozwodzie sytuacja ulegnie zmianie, każde z rodziców może wszcząć postępowanie o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym np. alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej lub miejsca zamieszkania dzieci.

Podsumowując, zawsze należy dążyć do porozumienia pomiędzy małżonkami w zakresie opieki nad dziećmi z powodów, o których wyżej piszę. Nie ma gorszej dla dzieci sytuacji niż ta, w której to sąd decyduje o kontaktach, władzy rodzicielskiej lub miejscu zamieszkania dzieci w trakcie i po rozwodzie.