Rozwód bez orzekania o winie? Czy to dobry pomysł? A jeśli tak to kiedy?

Rozwód bez orzekania o winie? Czy to dobry pomysł? A jeśli tak to kiedy?

Powrót do poprzedniej strony


Rozwód bez orzekania o winie? Czy to dobry pomysł? A jeśli tak to kiedy?

14 maja, 2020


💭Rozwód bez orzekania o winie? Czy to dobry pomysł?
A jeśli tak to kiedy?

Takie rozwiązanie małżeństwa jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia przez oboje małżonków zgodnego oświadczenia w tej kwestii. W takiej sytuacji małżeństwo zostanie rozwiązane bardzo szybko i komfortowo dla obu stron.

Ważne❗️
Jeżeli którykolwiek z małżonków w trakcie sprawy rozwodowej zmieni zdanie co do winy, może cofnąć swój wniosek.

W kwestii winy sąd w wyroku rozwodowym może orzec, iż:
🔹winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków;
🔹winę za rozkład pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie;
🔹rozkład pożycia nastąpił bez winy żadnej stron – gdy małżonkowie zgodnie złożą taki wniosek;
🔹rozkład pożycia nastąpił bez winy którejkolwiek ze stron – gdy orzeczenie o winie nie jest możliwe.

Ale jakie konsekwencje niesie za sobą rozwód bez orzekania o winie?
Wpływa w istotny sposób na ewentualne obowiązki alimentacyjne względem współmałżonka.

🔹małżonek, który nie jest winnym rozkładu pożycia, ma obowiązek alimentacyjny tylko względem małżonka, który również nie ponosi winy za rozkład pożycia;
🔹obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka w przypadku rozwodu bez orzekania o winie wygasa
w razie zawarcia przez małżonka pobierającego alimenty nowego małżeństwa, lub z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Ważne❗️
Taki rozwód nie wpływa na możliwość dochodzenia oraz wysokość alimentów na rzecz dzieci stron.