Rozwód z orzekaniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie.

Powrót do poprzedniej strony


Rozwód z orzekaniem o winie.

26 czerwca, 2020


Rozwód z orzekaniem o winie wymaga wnikliwej analizy wszelkich za i przeciw. 💭
Zacznijmy od tego, że aby móc złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić dowody, które świadczyłyby przeciwko małżonkowi.
Nie wystarczy ogólna argumentacja. Należy wykazać, jakie zdarzenia miały miejsce, kiedy i w jakich okolicznościach do nich doszło. Ponadto bezsprzecznie je udowodnić.
Dowodami w takiej sprawie zwykle są:
🔹zeznania stron,
🔹zeznania świadków,
🔹zdjęcia, nagrania audio i wideo,
🔹sms-y,
🔹notatki z interwencji policji,
Podstawowe przyczyny takiego rozwodu to:
🔹zdrada małżeńska,
🔹alkoholizm,
🔹wszelkiego rodzaju przemoc,
🔹brak pomocy
🔹odmowa współżycia
Przechodząc do konsekwencji rozwodu z orzeczoną winą. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a z powodu rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego pogorszy się w sposób istotny, sąd może zobowiązać winnego małżonka do zaspokajania potrzeb niewinnego.
Może się tak stać, nawet jeśli partner nie cierpi niedostatku.
Z kolei małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego współmałżonka alimentów.
Orzeczenie o winie obojga małżonków powoduje, że każde z nich przez pięć lat od rozwodu ma prawo zażądać od byłego małżonka wsparcia finansowego, jeśli znajdzie się w niedostatku.
Wszelkie obowiązki alimentacyjne względem współmałżonka wygasają z chwilą zawarcia przez niego nowego małżeństwa.
I na koniec ważna kwestia. Rozwód nie jest możliwy, jeśli to winny małżonek go żąda, chyba że strona pokrzywdzona wyraża na to zgodę lub odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Rozważając takie zakończenie małżeństwa, należy pamiętać, że czas trwania procesu znacznie się wydłuża, zdecydowanie więcej kosztuje, dodatkowo jest stresogenne i bywa upokarzające.
Przy podejmowaniu decyzji o wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka warto rozważyć, czy „gra jest warta świeczki”.