Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa – Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa – Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Powrót do poprzedniej strony


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa – Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Sprawa dotyczy umowy kredytowej zawartej z HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. (obecnie PEKAO Bank Hipoteczny S.A.) w październiku 2003r. Kredyt został przeznaczony na nabycie nieruchomości i opiewał na kwotę 19 350 CHF. Pozew trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa na początku 2017r. sygn. akt I C 3053/17. Z uwagi na to, że było to jeden z pierwszych naszych pozwów, ograniczyliśmy kwotę żądania zwrotu rat kredytowych w przypadku nieważności do 8722,95 zł. Wyrokiem z dnia 22.10.2019r. Sąd uznał nasz żądanie i zasądził zwrot kwoty 8722,95 zł. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że zawarta przez strony umowa naruszyła zasadę walutowości, co skutkuje jej uznaniem za nieważną w całości. Pozwany bank złożył apelację od wyroku i sprawa jest obecnie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt V Ca 829/20.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik