Sankcja kredytu darmowego? Czym jest i czemu ma służyć …

Sankcja kredytu darmowego? Czym jest i czemu ma służyć …

Powrót do poprzedniej strony


Sankcja kredytu darmowego? Czym jest i czemu ma służyć …

14 października, 2021


Sankcja kredytu darmowego. Czy każda umowa o kredyt konsumencki jest uczciwa dla obu stron?

Podpisując umowę o kredyt konsumencki z bankiem czy inną firmą pożyczkową jesteśmy chronieni przez szereg regulacji opisanych w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Z jednej strony obciążamy się obowiązkami wynikającymi z umowy o kredyt, z drugiej jednak strony liczymy na zgodne z prawem potraktowanie nas przez bank czy firmę pożyczkową. Ale czy tak się faktycznie dzieje?

Niestety praktyką firm pożyczkowych jest nagminne łamanie w/w regulacji, co w konsekwencji sprawia, że oddajemy wielokrotnie większą kwotę, niż rzeczywiście pożyczyliśmy.

Na podstawie sankcji kredytu darmowego możesz odzyskać nadpłacone pieniądze.

Oczywiście istnieje szereg czynników wpływających na możliwość skorzystania z rzeczonej sankcji. W pierwszej kolejności Twoja umowa powinna zostać poddana wnikliwej analizie właśnie pod tym kątem.

Większość kancelarii wykonuje tę pracę nieodpłatnie, więc zdecydowanie warto zweryfikować możliwości procesowe w sytuacji zawyżonych kosztów pozaodsetkowych, które nierzadko oscylują nawet w okolicy 100% wartości pożyczonej kwoty.

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego obowiązuje wyłącznie w przypadku kredytu konsumenckiego. Chodzi zatem o wszystkie zobowiązania, których wartość nie przekracza kwoty 255 500 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Dodatkowo kredytobiorcą jest konsument z wyłączeniem kredytu hipotecznego.

Kiedy można zastosować sankcję kredytu darmowego?

Katalog nieprawidłowości w umowach o kredyt konsumencki jest niezwykle pokaźny. Spotykamy się z przypadkami naruszeń praw konsumenta. Począwszy od nieprawidłowo określonej kwoty kosztów kredytu, źle podanej wartości RRSO, braku zapisów dotyczących obowiązków informacyjnych kredytodawcy itd.

Warto podkreślić, że wystarczy jedno uchybienie firmy pożyczkowej do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

Druga kwestia dotyczy terminu, w jakim konsument może w tej kwestii złożyć stosowne oświadczenie. Obowiązującym terminem jest rok od czasu spełnienia świadczenia na rzecz kredytodawcy.

Mówiąc prościej, jeśli pożyczka/kredyt jest wciąż spłacana lub spłata nie następuje, czyli pozostajemy w zwłoce wobec pożyczkodawcy, możemy działać w zakresie sankcji kredytu darmowego.

Natomiast jeśli taki kredyt/pożyczka został spłacony, mamy rok od momentu uregulowania ostatniej raty na wdrożenie stosownych procedur.

Jaki efekt niesie za sobą skutecznie wdrożona procedura sankcji kredytu darmowego?

Efektem działania w tym kierunku jest spłata jedynie kwoty kapitału bez odsetek i innych kosztów, którymi obciążył nas kredytodawca. To znaczy, że oddajemy tylko taką kwotę, jaką pożyczyliśmy. Jeśli w czasie trwania umowy kredytowej uregulowaliśmy kwotę powyżej wartości pożyczki, nadwyżka tej kwoty będzie podlegać rozliczeniu z kredytobiorcą.

Podsumowując powyższe rozważania, zachęcamy Państwa do weryfikacji poprawności pod względem obowiązujących norm Waszych umów o kredyt konsumencki.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skorzystaj z bezpłatnej porady pod numerem tel. 76 723 77 25.

Możesz do nas napisać wiadomość @: biuro@kwmediator.pl