Spadek. Kto i kiedy dziedziczy po zmarłym?

Spadek. Kto i kiedy dziedziczy po zmarłym?

Powrót do poprzedniej strony


Spadek. Kto i kiedy dziedziczy po zmarłym?

20 czerwca, 2020


Postępowanie spadkowe nie należy do najprostszych procedur i z pewnością budzi mnóstwo wątpliwości. Postaramy się cyklicznie odpowiedzieć na Wasze najczęściej pojawiające się pytania.
Zacznijmy od: Kto i kiedy dziedziczy po zmarłym?

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, które to precyzyjnie określa kto i kiedy dziedziczy po zmarłym.

🔹W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Jeśli dzieci spadkodawcy nie dożyły otwarcia spadku, wówczas dziedziczą ich dzieci, czyli wnuki spadkodawcy, wchodząc w miejsce swoich rodziców.

🔹Może się zdarzyć tak, że otwarcia spadku nie dożył nikt z w/w poza małżonkiem wtedy dziedziczy współmałżonek i rodzice spadkodawcy. Udział współmałżonka w takiej sytuacji wynosi 50%.

🔹 Następnie w sytuacji, gdy otwarcia spadku nie dożył małżonek, wówczas dziedziczy rodzic, oraz rodzeństwo spadkodawcy. Gdyby którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, dziedziczą jego dzieci.

🔹 Kolejno, gdy otwarcia spadku nie dożyli zstępni spadkodawcy, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, cały spadek przypada małżonkowi.

🔹Jeśli otwarcia spadku nie dożył nikt z w/w spadkobierców, wtedy spadek przypada dziadkom spadkodawcy.
Gdyby któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku,
jego udział spadkowy przypada jego zstępnym, jeżeli nie ma zstępnych, wówczas pozostałym dziadkom w częściach równych.

🔹Gdy dziadkowie nie żyją i nie ma ich zstępnych, to spadek przypadnie pasierbom, jeśli to okaże się być niemożliwe, to spadek przejdzie na rzecz gminy lub skarbu państwa.

Mam nadzieję, że dzięki powyższej publikacji będziecie mogli z łatwością określić ustawowych spadkobierców w każdej sytuacji.