Sprawa o „polisolokatę” zakończona w ekspresowym tempie.

Sprawa o „polisolokatę” zakończona w ekspresowym tempie.

Powrót do poprzedniej strony


Sprawa o „polisolokatę” zakończona w ekspresowym tempie.

16 kwietnia, 2021


Zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

Klient skontaktował się z nami w związku z polisą na życie z UFK. Po wypowiedzeniu umowy ubezpieczyciel potrącił 9180,86 PLN ! z tytułu opłaty likwidacyjnej.
W odpowiedzi na wezwanie ubezpieczyciel odmówił zwrotu wskazanej kwoty. Wskazał, że wynika ona z Ogólnych Warunków Umowy, na które ubezpieczony zgodził się przy zawieraniu umowy.
W dniu 2020-12-04 został złożony pozew.
Sąd w dniu 2021-03-23 wydał nakaz zapłaty. Ubezpieczyciel nie wniósł sprzeciwu i w dniu 2021-04-08 zwrócił całą kwotę należności.
Cieszy nas tempo, w jakim sąd wydał wyrok. Czas reakcji ubezpieczyciela świadczy o jego poczuciu braku sensu dalszej walki procesowej w tej sprawie. 👍