Świadczenie pielęgnacyjne. Komu i kiedy się należy?

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu i kiedy się należy?

Powrót do poprzedniej strony


Świadczenie pielęgnacyjne. Komu i kiedy się należy?

10 czerwca, 2021


Jeśli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, należy Ci się świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1971 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne jest rekompensatą za niepodejmowanie bądź rezygnację z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Wypłacane jest co miesiąc i podlega waloryzacji, zwykle przyznaje się je bezterminowo. Przyznanie świadczenia, o którym mowa nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Komu i w jakich okolicznościach przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Takie świadczenie przysługuje osobie najbliższej opiekującej się osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu.

  • rodzicowi lub opiekunowi prawnemu;
  • spokrewnionej rodzinie zastępczej;
  • dorosłemu dziecku, jeśli to rodzic wymaga stałej opieki;

Ponadto uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje dalszej rodzinie (dziadkom, wnukom, rodzeństwu) jednak pod pewnymi warunkami.

  • wtedy gdy rodzice osoby niepełnosprawnej nie żyją lub nie ukończyli 18 lat, stracili prawa rodzicielskie lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • wtedy gdy nie ma rodziców i potomstwa (pierwszy stopień pokrewieństwa) a dzieci są małoletnie lub mają udokumentowany znaczny stopień niepełnosprawności;
  • a także wtedy, gdy nie ma ustanowionej rodziny zastępczej spokrewnionej i opiekuna faktycznego;

Koniecznym warunkiem uzyskania świadczenia jest niemożność podjęcia pracy zarobkowej lub konieczność rezygnacji z niej ze względu na  sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Również osoba wymagająca stałej opieki musi spełniać pewne kryteria.

  • pierwsze z nich to niepełnosprawność w stopniu znacznym wymagająca stałej opieki;
  • zalecenie nieprzerwanego leczenia, rehabilitacji;

Niestety duża część wniosków jest oddalana przez instytucje powołane do ich rozpatrywania. Większość decyzji można podważyć i mimo początkowo  niekorzystnego rozstrzygnięcia uzyskać zasiłek w pełnej wysokości. Wymaga to cierpliwości i determinacji.

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej analizy Twojej sytuacji i poznać możliwości w Twojej sprawie skontaktuj się z nami.

☎ 76 723 77 25
⌨ biuro@kwmediator.pl